Linea del Temps

 • Period: 5000 BCE to 230 BCE

  L'historia de la terra

 • 4540 BCE

  La terra es comença a formar

  La terra es comença a formar
  una massa de pols que orbitava al voltant del sol es va començar a agrupar formant un petit planeta que posterior-ment anomenariem Terra
 • 3900 BCE

  Lluvia de meteorits portadors d'aigua

  Lluvia de meteorits portadors d'aigua
  de les restes del sistema solar els meteorits restants van començar a caure en la terra durant 20.000 anys que contenien gotes d'aigua diminutes.
 • 3800 BCE

  es formen isles volcaniques

  es formen isles volcaniques
  per l'activitat tectonica de les plaques terrestres es van començar a alçar volcans que varen formar illes volcaniques i poc a poc es varen agrupar formant continents
 • 3500 BCE

  Apareixen els estromatolits i començen a formar oxigen

  Apareixen els estromatolits i començen a formar oxigen
  Un conjunt de bacteries capaços de fer la fotosintesis varen començar a agrupar-se per formar els anomenats estromatolits
 • 2500 BCE

  contexto [3500-1500]

  contexto [3500-1500]
  Hi ha un estudi que diu que part de la atmosfera de la terra prove de cometes segon gasos que contenien aquests cometes.
 • 1500 BCE

  Es forma un gran supercontinent anomeat rodinia

  Es forma un gran supercontinent anomeat rodinia
  El moviment de les plaques tectoniques fa que es formi un supercontinent anomenat Rodinia
 • 750 BCE

  Rodinia es descomposa pel moviment de les plaques tectoniques

  Rodinia es descomposa pel moviment de les plaques tectoniques
  elmoviment de les plaques tectoniques va fer que rodinia es descomposatra i apareixeran rius i mars gigants per tot el mon
 • 650 BCE

  La Terra es torna una gran bola de gel de 3km de altura

  La Terra es torna una gran bola de gel de 3km de altura
  en la terra hi ha una gran quantitat de roques que van aflorar despres de la fractura del continent tantes que el dioxid de carboni es absorbit i queda pres en les roques de la terra no hi ha suficient dioxid de carboni en l'atmosfera per a atrapar la calor del sol i conservar-lo en el planeta en uns pocs milions d'anys la temperatura baixa de cop fins als 50 graus sota zero
 • 635 BCE

  El gel comença a derretirse

  El gel comença a derretirse
  es creu que durant el període bola de neu de la terra, el gel va enfonsar l'escorça terrestre fent que el nucleo de la terra fongués una petita zona el qual els volcans van poder deixar escapar dioxido de carboni que va començar fondre el gel i fent que les temperatures pugin.
 • 600 BCE

  Les bacteries primitives varen sobreviure i evolucionen

  Les bacteries primitives varen sobreviure i evolucionen
  en el fons de el gel les bacteries varen evolucionar hi varen alcanzar resistencia al gel
 • 460 BCE

  Apareix un nou supercontinent anomenat gondwana

  Apareix un nou supercontinent anomenat gondwana
  es crea la capa d'ozó
 • 390 BCE

  El tiktalik surt del aigua utilitzant les seves aletes com potes

  El tiktalik surt del aigua utilitzant les seves aletes com potes
  molts anys de evolució els peixos varen aconseguir evolucionar tant que varen poder desarrolar potes amb les cuals varen poder andar per la superficie.
 • 250 BCE

  Exctinció perniana

  Exctinció perniana
  A causa de l'activitat volcanica da 250 millions d'anys la vida va desapareixer en gran mida
 • 200 BCE

  Apareix el supercontinet pangea

  Apareix el supercontinet pangea
  Per causa dels moviments tectonics els continents s'uneixen una ultima vegada creant el supercontinent "Pangea"
 • 65 BCE

  Extinció del Cretaci

  Extinció del Cretaci
  Fa 65 millions d'any al golf de mexic va caure un meteorit de 10km de diametre que va causar una extinció masiva a tot el mon
 • 10 BCE

  El primer parient del homo sapiens prolifera i s'exten per el mon

  El primer parient del homo sapiens prolifera i s'exten per el mon
  Tras l'extinció dels dinosauris els petits mamifers varen prosperar per no tenir uns derpredadors i varen apareixer els primers antecessors del humá