Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα έως τις αρχές του 19ου αιώνα

Timeline created by Diamantik
In History
 • 1,821 BCE

  Οι Φαναριώτες

  Οι Φαναριώτες
  Οι Φαναριώτες μάθαιναν ξένες γλώσσες, σπούδαζαν στη Δύση και πολλοί από αυ-
  τούς σταδιοδρομούσαν στην οθωμανική διοίκηση. Καταλάμβαναν, συχνά, υψηλές θέσεις στο οθωμανικό κράτος, και μά-
  λιστα τον 18ο αιώνα διορίζονταν ηγεμόνες στις αυτόνομες παραδουνάβιες ηγεμονίες, τη Μολδαβία και τη Βλαχία (ση-
  μερινή Ρουμανία), θέσεις που έχασαν με την κήρυξη της επανάστασης του 1821.
 • 1,821 BCE

  Οι Προεστοί

  Οι Προεστοί
  Οι προεστοί διοικούσαν τις ελληνορθόδοξες κοινότητες, συγκέντρωναν τους φόρους από τους Έλληνες και τους
  απέδιδαν στην οθωμανική διοίκηση. Είχαν αποκτήσει πολιτική εμπειρία και μεγάλες περιουσίες· αρκετοί από αυτούς
  διέθεταν και κάποια πολιτική επιρροή στους τοπικούς Τούρκους αξιωματούχους.
 • 1,821 BCE

  Οι Έμποροι και οι Καραβοκύρηδες

  Οι Έμποροι και οι Καραβοκύρηδες
  Οι έμποροι και οι καραβοκύρηδες βελτίωναν την οικονομική τους κατάσταση. Μάλιστα αρκετοί από τους Έλληνες εμπόρους των παροικιών δεν περιορίζονταν απλώς στην οικονομική επιτυχία, αλλά έδειχναν ενδιαφέρον και για τη διάδοση των νεωτερικών ιδεών μεταξύ των συμπατριωτών τους ιδρύοντας σχολεία στις πατρίδες τους, τυπώνοντας βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες
  και χορηγώντας υποτροφίες.
 • 1,821 BCE

  Οι Κλέφτες

  Οι Κλέφτες
  Οι κλέφτες ήταν αγρότες που
  αναγκάζονταν ή επέλεγαν να κα-
  ταφύγουν στα βουνά όπου για να επιβιώσουν επιδίδονταν στη ληστεία.
  Συχνά υποστηρίζονταν από τους αγροτικούς πληθυσμούς και ως πρότυ-
  πα ανυπότακτης στάσης υμνήθηκαν για την τόλμη τους ή θρηνήθηκαν για
  τον θάνατό τους στα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια.
 • 1,821 BCE

  Οι Αρματολοί

  Οι Αρματολοί
  Οι αρματολοί ανήκαν σε ένοπλα σώματα οργανωμένα από την οθωμανική διοίκηση για την τήρηση της τάξης. Συχνά, κλέφτες γίνονταν αρματολοί και το αντίστροφο.
 • 1,821 BCE

  Οι Αγρότες

  Οι Αγρότες
  Οι αγρότες ξεπερνούσαν το 80% του πληθυσμού. Καλλιεργούσαν κτήματα κρατικά ή ιδιωτικά (τσιφλίκια) που ανήκαν, συνήθως, σε Τούρκους και σπανιότερα σε Έλληνες. Η ζωή τους ήταν δύσκολη και στερημένη.
 • 1,821 BCE

  Κινήματα εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας

  Κινήματα εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας
  Έτσι, το 1770 έγινε, με ρωσική υποκίνηση, ελληνική επανάσταση με κέντρο την Πελοπόννησο. Η κινητοποίηση, ωστόσο, των Ελλήνων δεν ήταν η απαιτούμενη, ενώ και ο μικρός αριθμός ρωσικών πολεμικών πλοίων που συμμετείχαν, με επικεφαλής τους αδερφούς Ορλόφ, αποδείχτηκε α ανεπαρκής. Η επανάσταση, τα Ορλοφικά όπως ονομάστηκαν, καταπνίγηκε. Παρόμοια τύχη είχε και η ηρωική προσπάθεια του Έλληνα απεσταλμένου της Ρωσίας Λάμπρου Κατσώνη να ξεσηκώσει τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου
 • 1,774 BCE

  Συνθηκη του Κιουτσούκ

  Συνθηκη του Κιουτσούκ
  Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή:
  επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά του Βοσπόρου, και την περιορισμένη παρουσία
  αγγλικών και γαλλικών πλοίων στη Μεσόγειο, εξαιτίας των ναπολεόντειων πολέμων. Έτσι απέκτησαν τον έλεγχο ση-
  μαντικού μέρους του εμπορίου.
 • 1,736 BCE

  Κληρικοί

  Κληρικοί
  Οι Κληρικοί υιοθέτησαν διαφωτιστικές αντιλήψεις (Μεθόδιος Ανθρακίτης, περίπου 1650 - περίπου 1736, Ευγένιος Βούλγαρης,
  1716 - 1806) και κάποιους να δραστηριοποιηθούν εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας.
 • Αδαμάντιος Κοραής

  Αδαμάντιος Κοραής
  Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833), υποστηρικτής των φιλελεύθερων ιδεών της γαλλικής επανάστασης, θεωρούσε ότι οι Έλληνες, για να κερδίσουν την ελευθερία τους, θα έπρεπε πρώτα να μορφωθούν. Αν και διαφωνούσε με τον εξαρχαϊσμό της γλώσσας, δεν δεχόταν αυτούσια τη δημοτική, από την οποία, όπως πίστευε, έπρεπε να αφαιρεθούν κάποιες λαϊκές και ξένες λέξεις.
 • Ρήγας Βελεστινλής

  Ρήγας Βελεστινλής
  Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) πρότεινε, στη Νέα Πολιτική Διοίκηση, ένα έργο έντονα επηρεασμένο από τις ριζοσπαστικές ιδέες των Γάλλων Ιακωβίνων, τη δημιουργία μιας «Ελληνικής Δημοκρατίας» που θα απλωνόταν σε όλη τη Βαλκανική
  αντικαθιστώντας την Οθωμανική αυτοκρατορία και εξασφαλίζοντας ισονομία και ισοπολιτεία στους κατοίκους της. Ο Ρήγας δοκίμασε να εφαρμόσει τα σχέδιά του, αλλά προδόθηκε και πλήρωσε με τη ζωή του, αυτός και οι σύντροφοί του, το όραμά του.
 • Ελληνική Νομαρχία

   Ελληνική Νομαρχία
  ο Ανώνυμος συγγραφέας του έργου Ελληνική Νομαρχία εμπνεόμενος από το όραμα του Ρήγα υποστήριξε με πάθος ότι οι Έλληνες πρέπει να αγωνιστούν μόνοι τους για την ελευθερία τους