5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ¨Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για ένα δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο

 • Συγκρότηση ομάδας

  Συγκρότηση ομάδας
  Σε αυτό το σημείο θα δημοσιεύονται οι δράσεις της ομάδας μας κάθε εβδομάδα
 • Αξιολόγηση ιστοτόπων

  Αξιολόγηση ιστοτόπων
  Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί πια ένα βασικό μέσο πληροφόρησης, όμως λόγω της φύσης του δεν υπάρχει ένας κεντρικός φορέας ελέγχου και αξιολόγησης του τεράστιου όγκου περιεχομένου που δημοσιεύεται και διακινείται. Επομένως ο σημερινός χρήστης του παγκόσμιου ιστού πρέπει να έχει την ικανότητα αξιολόγησης των πληροφοριών και των ιστότοπων που επισκέπτεται.
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο - eCommerce

  Ηλεκτρονικό εμπόριο - eCommerce
  Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου - internet χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών (δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή). Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο επιτρέπει την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων.
 • Συζήτηση μεταξύ μας

  Συζήτηση μεταξύ μας
  Δυστυχώς μόνο τρία παιδιά μπόρεσαν να έρθουν. Τι καλύτερο από να συζητήσουμε;
 • INTERLAND - Γίνε ήρωας του διαδικτύου ... παίζοντας

  INTERLAND - Γίνε ήρωας του διαδικτύου ... παίζοντας
  Το Interland είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι περιπέτειας, στο οποίο θα εξασκήσετε τις δεξιότητες που χρειάζονται για να είστε σωστοί πολίτες του ψηφιακού κόσμου. Παίζοντας, θα καταπολεμήσετε κακότροπους χάκερ, θα αντιμετωπίσετε εκφοβιστές και θα ζήσετε πολλές ακόμα περιπέτειες.
 • Πειρατεία λογισμικού - Hacking - Ιοί

  Πειρατεία λογισμικού - Hacking - Ιοί
  Στην παρούσα ενότητα οι μαθητές/τριες γνωρίζουν κάποιες από τις απειλές και τους κινδύνους που διατρέχουμε στον ψηφιακό κόσμο κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Στο τέλος της ενότητας θα είναι σε θέση να
  γνωρίζουν τi κάνει ένας hacker ή "cracker", να εκτιμούν την αξία του γνήσιου λογισμικού και τις επιπτώσεις της πειρατείας λογισμικού, να γνωρίζουν τι είναι οι ιοί υπολογιστών και γενικά τα κακόβουλα προγράμματα
  να προστατεύονται από παραπάνω απειλές χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα