Escanear96 97(fotoo)

1. Obres de paleta, vidres, mampares, fuster i ferer (aula de tecnologia i despatxos de la planta baixa: biblioteca, despatx de pastorals i W:C. Al primer pis; i Aules de Plàstica i Música al segon pis):7.886.505 pts2. Electricitat (Aula de Tecnologia. De

 • Reformes del 96-97

  Reformes del 96-97
  1. Obres de paleta, vidres, mampares, fuster i ferer (aula de tecnologia i despatxos de la planta baixa: biblioteca, despatx de pastorals i W:C. Al primer pis; i Aules de Plàstica i Música al segon pis):7.886.505 pts
  2. Electricitat (Aula de Tecnologia. Despatxos planta baixa, Passadissos i Aules primer pis, Passadís i Aules segon pis): 6.049.958 pts.
  3. Cuina (adquisició maquinària en quedar-nos el servei de cuina per fer el menjar nosaltres): 2.309.577 pts.
  4. Telèfon (canviar la instal•laci
 • Reformes del 1998-1999

  Reformes del 1998-1999
  En la planta baixa disfrutem ara d’uns bons espais de recepció i gestió. Estan fent realment uun bon servei milloren l’estètica de la porteria,
  Altres realitzacions d’enguany han estat: la barana i l¡accés al terrat de sobre el porxo, L’equipament i la dotació de l’aula d’informàtica, que ens permet estar al dia en les noves tecnologies; la millora de la qualitat acústica i d’enllumenat del menjador; i les finestres de les aules de quart d’ESO.
 • Reformes del 99-2000

  Reformes del 99-2000
  S'han realitzat canvis a les finestres amb persianes noves en les aules que donen al Passeig de Gaudí. En total vint-i-dues. A més a més, les aules de l'ESO han estat millorades amb la incorporació d'un sostre acústic han estat millorades amb un sostre acústic i més llum.
  La cuina i el menjador s'han equipat una mica més: autoservei i forn especialitzat.
  Altres realitzacions: enllumenat del teatre, mobiliari de les aules d'Infantil i aula d'informàtica de l'ESO.
 • Reformes del 2001-2002

  Les obres van ser les següents:
  • Totes les façanes s’han repassat i protegit. Pel que fa a les tonalitats de colors, es va buscar atansar-se al projecte original de l’arquitecte Santiago Casulleres. Va ser l’autor del nostre barri, les cases del Garcia amb els seus equipaments d’escoles, esports, església...
  • Es va fer una etapa important en l’actualització de finestres i persianes de les plantes primera i segona.
  • La dotació en so i imatge de la sala d’audiovisuals i del teatre
 • Reformes de 2002-2003

  • Dues classes d’Ensenyament Infantil, els més petits. Dues classes noves i ben actualitzades.
  • A primària, aula de reforç.
  • Completar les persianes del segon pis en Primària i aula de música.
  • Més dotacions en audiovisuals: retroprojectors, cassets, so en les secciones de Primària i Secundària. Millorar les aules d’informàtica, nova fotocopiadora.
  • Acabar de posar en marxa l’emparrat, sobre el porxo del pati, amb les jardineres i els rosers.
 • Reformes del 2003-2004

  Reformes del 2003-2004
  • En la secció de ESO i EP, s’ha fet una renovació i adequació total en els lavabos del primer i segon pis.
  • Una millora de la cuina escolar important i urgent. Campana amb extracció de gasos i noves instal•lacions i s’ha posat segons la normativa vigent.
  També es va realitzar, conforme al projecte aprovat, dotacions en Informàtica, mobiliari, taules i cadires per Primària, material didàctic per altres seccions, instal•lacions de cortines i làmines de protecció solar en Infantil.
 • Reformes del 2004-2005

  Es van reformar els lavabos del menjador escolar i , especialment, es va realitzar un WC adaptat. Es van posar planxes als sostres de les aules de P4 i P5 per millorar-ne l’acústica i la il•luminació. Es van dotar d’ordinadors nous a l’aula d’informàtica. L’ EP per fer més racional l’espai i per poder disposar d’una nova aula de desdoblament i reforç. Al passadís de l’ ESO s’han eliminat les vidrieres i s’han canviat les portes de les aules.
 • Reformes de 2005-2006

  Reformes de 2005-2006
  • La remodelació del pati de la planta baixa (nou paviment, noves canalitzacions d’aigua i papereres, pintura dels camps, cistelles, etc...)
  • L’ adequació de les 4 aules de P-4 i P-5 (nous armaris)
  • La porta de sortida del pati de l’Infantil.
  També es van realitzar: dotacions a informàtica, taules i cadires per cinquè de primària, mobiliari per l’aula de reforç de Primària, per l’aula de tecnologia de l’ ESO, per secretaria i recepció i un projector per a la sala d'audivisuals.
 • Reformes de 2006-2007

  • Canvi finestres de les 2 aules de P-4
  • Pissarres noves per P-4, 6è de Primària, 2n d’ ESO i 3r d’ ESO A
  • Una planxa per la cuina
  • Mobiliari escolar per les aules de reforç de l’ ESO
  • Equipament divers per la biblioteca, ludoteca i menjador de l’infantil.
  • Armaris per al laboratori
  També es van realitzar, conforme el pressupost aprovat: dotacions en informàtica i taules i cadires per segon de primària. L’ import global de tretze mil euros s’ha finançat amb l’aportació de la Fundació.
 • Reformes del 2007-2008

  Reformes del 2007-2008
  -Canvi de finestres de les aules P-5.
  - Substitució vidrieres i portes de ferro del passadís de Primària
  - Instal·lació sirenes i polsadors d'emergència a l'Infantil