Mityng

Україна з березня 1917 р.- березня 1918 р.

 • ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

  ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  Створення Української Центральної Ради (за новим календарем 17 березня). Їх метою було здобутття незалежності України. Склад: М.Грушевський(голова), С.Єфремов(заступник) та 882 депутати
 • ПОЧАТОК УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ

  ПОЧАТОК УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ
  Березень-квітень: створення 1-ого укр. полку ім.Б.Хмельницького на чолі з М.Міхновським
  Квітень: створення 1-их підрозділів Вільного козацтва
  5-8(18-21) травня: I Український військовий з'їзд(було обрано Тимчасовий Генеральний Український військовий комітет при УЦР на чолі з С.Петлюрою)
  Листопад: створення в Києві Галицько-Буковинського курення січових стрільців (діяв при збройних силах УЦР)
 • ПОДІЇ В КРИМУ. КУРУЛТАЙ І КРИМСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

  ПОДІЇ В КРИМУ. КУРУЛТАЙ І КРИМСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
  Квітень скликання у Сімферополі з'їзду мусульман Криму, обрали Мусульманський виконавчий комітет (Мусвиконком) на чолі з Н. Челебіджиханом.Перехід під контроль Мусвиконкому всіх кримськотатарських справ;ств.виконкомом підпорядкованих йому місцевих мусульманських комітетів; визнання Мусвиконкому органом національно-культурної автономії татар ТУ.
  Намагання Мусвиконкому підпорядкувати собі частини, у яких служили переважно кримські татари; формування у Сімферополі кримського татарського батальйону.
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГЕРС У КИЄВІ 6-8 (19-21)квітня

  УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГЕРС У КИЄВІ 6-8 (19-21)квітня
  Основні питання: Курс на національно-територіальну автономію у складі Росії. Визнання УЦР представницьким законодавчим органом України, розширення її складу. Обрання комітету для ведення справ між сесіями УЦР (згодом отримав назву Мала Рада)
  Значення: Конгрес став першим кроком на шляху українського державотворення
 • І УНІВЕРСАЛ УЦР

  І УНІВЕРСАЛ УЦР
  (За новим календарем 23 червня)
  Проголошувало автономію України. УЦР став вищм законодавчим органом. Створювалася перша українська скарбниця та Генеральний Секритаріат (голова В.Винниченко)
 • ІІ УНІВЕРСАЛ УЦР

  ІІ УНІВЕРСАЛ УЦР
  Передумова: Прибуття до Києва делегації Тимчасового уряду
  Проголошувало: Визнання УЦР вищим органом влади в України; відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських установчих зборів; затвердження ТУ складу Генерального Секретаріату; поповнення УЦР представниками національних меншин; формування українських військових частин під контролем російського командування
 • ІІ УНІВЕРСАЛ ТА НАСЛІДКИ 4-9(17-22)липня 1917

  ІІ УНІВЕРСАЛ ТА НАСЛІДКИ 4-9(17-22)липня 1917
  Досягнення компромісу між УЦР та ТУ
  Але почався збройний виступ самостійників, невдоволених відмовою від автономії, на чолі з М.Міхновським (був придушений військами УЦР)
 • КОНГРЕСІ НАРОДІВ РОСІЇ У КИЄВІ 8-15(21-28) вересня 1917

  КОНГРЕСІ НАРОДІВ РОСІЇ У КИЄВІ 8-15(21-28) вересня 1917
  Учасники: Делегати від різних національних груп Росії (українці, литовці, естонці, білоруси, молдавани, грузини, євреї, донські козаки тощо)
  Рішення: Засудження державної централізації, вимога федеративного переустрою Російської держави; Всеросійські Установчі збори не повинні перешкоджати скликанню крайових Установчих зборів; заклик до вирішення найважливіших питань соціально економічного розвитку з урахуванням місцевої специфіки
  Наслідки:Підготовка до Українських Установчих зборів;
 • ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ІІІ УНІВЕРСАЛУ УЦР

  ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ІІІ УНІВЕРСАЛУ УЦР
  25 жовтня (7 листопада) збройне повстання біль шовиків у Петрограді; повалення Тимчасового уряду; формуван ня більшовицького уряду Ради Народних Комісарів (РНК) на чолі з В. Леніним; засудження більшовицького перевороту УЦР; створення Крайового комітету з охорони революції.
  28—31 жовтня (10-13 листопада) збройне повстання більшовиків у Києві; встановлення УЦР свого контролю над Києвом
 • ІІІ УНІВЕРСАЛ УЦР(20 ЛИСТОПАДА)

  ІІІ УНІВЕРСАЛ УЦР(20 ЛИСТОПАДА)
  Проголошення УНР у складі федеративної Росії;УЦР вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат — вищий виконавчий органи УНР до скликання Установчих зборів України;встановлення кордонів(у майбутньому приєднання шляхом переговорів інших укр. етнічних територій); підтримка мирних переговорів для швидкого закінчення війни;упорядкування судової системи;розширення прав органів місцевого самоврядування;визнання права нац.меншин;визначення дня скликання Українських Установчих зборів; та багато іншого
 • ПОДІЇ В КРИМУ. КУРУЛТАЙ І КРИМСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 17 листопада - 18 грудня

  ПОДІЇ В КРИМУ. КУРУЛТАЙ І КРИМСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 17 листопада - 18 грудня
  17 листопада вибори до Курултаю кримськотатарського парламенту, до складу було обрано 76 депутатів, із них четверо жінок. Головою Курултай Асан Айвазовов.
  13 грудня 1917 р. проголошення Курултаем Кримської Народної Республіки. Затвердження символіки; ухвалення «Кримськотатарських основних законів»
  18 грудня формування Директорії у складі п'яти осіб на чолі з Н. Челебіджиханом; визнання Директорії УЦР; невизнан ня Кримської Народної Республіки та її Директорії більшовицьким Раднаркомом.
 • І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД У КИЄВІ

  І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД У КИЄВІ
  4—6 (17—19) грудня 1917 р. — I Всеукраїнський з'їзд Рад у Києві. Мета більшовиків — об'єднання невдоволених політи кою УЦР і передача влади радам шляхом перетворення УЦР на Центральний Виконавчий Комітет рад (ЦВК). Висловлення з'їздом довіри УЦР
 • ПЕРЕДУМОВИ АГРЕСІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР

  ПЕРЕДУМОВИ АГРЕСІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР
  (17) грудня оприлюднення «Маніфесту до украінського народу з ультимативними вимогами до Української Ради», який декларував: звинувачення УЦР у проведенні «двозначної буржуазної політики»; невизнання УЦР повноважним представником;припинити роззброєння більшовицьких частин; не пропускати на Дон та Урал військові частини; допомагати радянським військам у боротьбі з контрреволюційними повстаннями.
  5 (18) грудня відхилення Генеральним Секретаріатом більшовицьких вимог.
 • ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ З УНР. БІЙ ПІД КРУТАМИ

  ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ З УНР. БІЙ ПІД КРУТАМИ
  Захоплення Харкова російськими військами під командуванням В. Антонова-Овсієнка
  Захоплення більшовиками майже та ін.території
  всієї Лівобережної України; загроза нависла над Киевом.
  Бій під Крутами між радянськими військами на чолі з М. Муравйовим та загоном укр.добровольців на чолі із сотником В. Омельченком.Повстання більшовиків у Києві за підтримки робітників заводу «Арсенал» було придушене військами УЦР
  Захоплення Киева більшовиками; переїзд УЦР та Ради народних міністрів до Житомира
 • МИРНИЙ ДОГОВІР УНР ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМИ ДЕРЖАВАМИ

  МИРНИЙ ДОГОВІР УНР ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМИ ДЕРЖАВАМИ
  9(22)грудня 1917р.початок переговорів про мир у Брест-Литовському
  27січня(9 лютого)1918р. підписання Бретського мирного договору з державами Четверного союзу
  Осн.умови:Завершення стану війни між воюючими сторонами;відмова від взаємних територіальних та матеріальних претензій;відновлення довоєнних кордонів між Україною та Австро-Угорщиною;налагодження економічних відносин;зобов'язання України надати країнам Четверного союзу1 млн т збіжжя
  Значення: Визначення України на міжнародній арені
 • ПРОГОЛОШЕННЯ В ХАРКОВІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

  ПРОГОЛОШЕННЯ В ХАРКОВІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
  12 (25) грудня проголошення з'їздом рад у Харкові радянської влади в Україні;обрання радянських органів влади - Центрального виконав чого Комітету рад України на чолі Ю. Медведєвим, якого згодом заступив В. Затонський, та створення уряду Народ ного Секретаріату на чолі з Є. Бош, який звернувся до Рад наркому Росії з проханням про військову допомогу; Радянська Росія отримала привід до захоплення українських територій
 • IV УНІВЕРСАЛ УЦР

  IV УНІВЕРСАЛ УЦР
  (22 січня 1918р.)
  Проголошення незалежності УНР
  Результати:Створення самостійної української держави; самостійне ведення переговорів з іншими державами, у тому числі про припинення війни та допомогу в боротьбі з більшовиками;неспроможність УЦР втілити програму державного будів ництва в умовах військового протистояння з більшовиками
 • ВИГНАННЯ БІЛЬШОВИКІВ ІЗ ТЕРИТОРІЙ УНР

  ВИГНАННЯ БІЛЬШОВИКІВ ІЗ ТЕРИТОРІЙ УНР
  -Початок наступу армії Четверного союзу та військ УЦР по всьому фронту від Балтійського моря до Карпат
  1 березня Залишення радянськими військами Києва
  2-3 березня Вступ у столицю армії УНР і німецьких військ
  3 березня Укладення Брестського миру між РСФРР і Німеччиною та її союзниками, згідно з яким Росія зобов'язувалася визна ти мирну угоду між УЦР та Німеччиною та, зі свого боку, визнати незалежність УНР і підписати з нею мирний договір
  -Повернення УЦР до Києва