Unnamed (2)

Правові пам'ятки України

 • 1016

  "Руська правда" Ярослава Мудрого

  "Руська правда" Ярослава Мудрого
  За часів Київської Русі найважливішою правовою пам'яткою вважалася "Руська Правда". ("Правда" означала закон). Оригінал документа не зберігся, але донині вціліли близько 300 списків пізніших його редакцій. За змістом розрізняють три основні редакції "Руської Правди":
  1) "Правду Ярослава" (17 статей, складених у першій половині XI ст.);
  2) "Правду Ярославичів" (26 статей, складених близько 1068 р.);
  3) "Руську Правду" широкої редакції (початок ХІІ ст.).
 • Period: 1016 to

  Правові пам'ятки України - від минулого до сьогодення

 • 1339

  Магдебурзьке права

  Магдебурзьке права
  Найбільш поширеними на Україні збірками магдебурзького права були "Зерцало Саксоніє" М. Яскера (1536 р.), "Артикули права магдебурзького" Я. Кірштейна (1557р.), "Порядок прав цивільних магдебурзьких" В. Троїцького (1559 р.) та "Право цивільне хелмінське" (1584р.). Російський імператор Микола І своїм указом 1831 р. скасував магдебурзьке право на всій Україні, крім Києва, а указом 1835р. скасував його й у Києві.
 • 1529

  Литовські статути

  Литовські статути
  Литовські статути 1520,1566, 1588 років. Перші два із названих статутів забезпечили феодалам широкий спектр особистих і майнових прав. Третій Литовський статут був класичним кодексом феодального права, що регулював суспільні відносини того часу і містив норми практично всіх галузей права. Норми Литовських статутів увібрали в себе елементи як звичаєвого права Давньої Русі, так і положення "Руської Правди".
 • "Березневі статті" Богдана Хмельницького

  "Березневі статті" Богдана Хмельницького
  Найбільш відома пам'ятка української правової думки XVII ст. - це "Березневі статті" Богдана Хмельницького 1654 р. Україна в боротьбі за незалежність від Польщі уклала союз із російським царем. "Березневі статті" забезпечили Україні самостійність у діяльності власної адміністрації та судочинства, у відносинах з іноземними державами, крім Польщі й Туреччини, та у збиранні податків. Український гетьман мав також право на утримання 60-тисячного козацького війська.
 • Конституція Пилипа Орлика

  Конституція Пилипа Орлика
  Конституція Пилипа Орлика чинності не набула, але справила значний вплив на розвиток як вітчизняного, так і зарубіжного законодавства, зокрема під час розробки американської Конституції 1787 р.
 • "Права, за якими судиться малоросійський народ"

  "Права, за якими судиться малоросійський народ"
  У 1743 р., за часів гетьмана Данила Апостола, розроблено збірку "Права, за якими судиться малоросійський народ". У цьому документі систематизовані норми практично всіх галузей права. Робота над збіркою тривала 15 років, але сам документ так і не був офіційно затверджений.
 • Універсали Української Центральної ради

  Універсали Української Центральної ради
  Багато важливих правових документів в Україні було створено у XX ст. За часів Центральної Ради видано 4 Універсали: Перший - від 23 червня 1917 р., Другий - від 16 липня 1917р., Третій - від 20 листопада 1917 p., Четвертий - від 25 січня 1918 р.
  Перший і Другий Універсали проголошували автономію України у складі Росії. Третій - проголосив утворення Української Народної Республіки (УНР).
  Згідно з Четвертим Універсалом Україна стала незалежною державою.
 • "Закон про Державну Народну Раду УНР"

  "Закон про Державну Народну Раду УНР"
  Директорія прийняла "Універсал трудового конгресу" і "Закон про форму української влади" від 22 січня 1919 p., а також "Закон про тимчасове верховне правління та порядок законодавства в УНР" і "Закон про Державну Народну Раду УНР" від 12 листопада 1919 р. Але ці документи діяли не на всій території України, а лише на тій її частині, яку контролювала Директорія. Зі встановленням радянської влади ці акти скасували.
 • Четверта Конституція УРСР

  Четверта Конституція УРСР
  Четверту Конституцію УРСР від 20 квітня 1978 р. проголошено маніфестом комуністичного суспільства. Україну визнано суверенною загальнонародною державою у складі СРСР. У цьому документі також задекларовано побудову в країні "розвинутого соціалізму".
 • Конституція України

  Конституція України
  Ухвалення Верховною Радою України Декларації про державний суверенітет У PCP 16 липня 1990 p., а згодом Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. започаткувало сучасний період існування самостійної Української держави. Головною правовою пам'яткою цього періоду є Конституція України від 28 червня 1996 р.