Ana kapak

1595-1774 SİYASİ GELİŞMELER

 • 1596 Haçova Muharebesi

  1596 Haçova Muharebesi
  Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında yapılan bir savaştır. Osmanlı Devleti savaşı kazanır, Avusturya Macaristan topraklarında bulunan siyasi önem taşıyan Eğri Kalesi Osmanlı Devletinin eline geçer.
 • 1612 Nasuh Paşa Antlaşması

  1612 Nasuh Paşa Antlaşması
  Osmanlı Devleti ile İran arasında 1603-1612 yılları arasında meydana gelen Osmanlı-İran savaşları sonunda imzalanır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Ferhat paşa Antlaşması ile aldığı toprakları geri verir. Osmanlı Devleti'nin elde ettiği toprakları geri verdiği ilk antlaşmadır.
 • 1618 Serav Antlaşması

  1618 Serav Antlaşması
  Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında gerçekleşen barış antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşır.
 • 1621 Hotin Antlaşması

  1621 Hotin Antlaşması
  Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı Devletinin en karlı çıktığı antlaşmalardan biridir. Osmanlı Devleti savaşta çok yenilgilere uğramasına rağmen yenilmez ve Lehistan'daki Hotin Kalesi'ni kuşatmayı başarır.
 • 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması

  1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması
  Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında imzalanan, Osmanlı-Safevî Savaşını son sonlandıran ve bugünkü Türkiye-İran sınırını belirleyen barış antlaşmasıdır.
 • 1664 Vasvar Antlaşması

  1664 Vasvar Antlaşması
  Vasvar Antlaşması Osmanlı devleti ile Avusturya Arşidükü arasında gerçekleşir. Bu anlaşma ile Uyvar kalesi Osmanlı Devleti egemenliğine girer.
 • 1669 Girit'in Fethi

  1669 Girit'in Fethi
  Savaş Venedik Cumhuriyeti ve müttefikleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşir. Girit adasının fethi 1645 yılında başlayıp 1669 yılına dek sürer.
 • 1672 Bucaş Antlaşması

  1672 Bucaş Antlaşması
  Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında yapılan bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı devleti bu antlaşma ile batıda en geniş sınırlarını ulaşır ve batıda toprak kazandığı son antlaşmadır.
 • 1681 Bahçesaray Antlaşması

  1681 Bahçesaray Antlaşması
  Osmanlı-Rus Savaşı ‎sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile Kırım Hanlığı ve Rusya Çarlığı arasında Bahçesaray, Kırım'da imzalanır. Rus Çarlığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan ilk resmi antlaşmadır. Osmanlı ve Rusya arasında gerçekleşen savaşlar sonucu imzalanan ve Osmanlı devletinin oldukça karlı çıktığı bir antlaşmadır.
 • 1683 II. Viyana Kuşatması

  1683 II. Viyana Kuşatması
  Bu savaş Osmanlı Devleti’nin aldığı en büyük yenilgilerden biridir. Osmanlı Devleti bu savaş sonucu ile gerilemeye başlar ve Avrupa devletleri Türkleri Anadolu'dan çıkarma umuduna kapılarak ittifak kurarlar. Bu savaş ile önemli kaleler kaybedilir, orduda isyanlar başlar.
 • 1699 Karlofça Antlaşması

  1699 Karlofça Antlaşması
  Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemin başlangıcını resmi olarak gösteren antlaşmadır. Osmanlıların Viyana kuşatmasıyla başlayan ve on altı yıl süren çok cepheli savaşlarını sona erdirir.
 • 1700 İstanbul Antlaşması

  1700 İstanbul Antlaşması
  Gerileme döneminde imzalanmış bir anlaşmadır ve Karlofça antlaşmasının devamı olarak da değerlendirilir. Azak kalesi Rusya'ya verildi. Azak Kalesi, Rusların Karadeniz'e inmelerini sağladı.
 • 1711 Prut Antlaşması

  1711 Prut Antlaşması
  Rusya ve Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen antlaşma, Osmanlı Devleti’nin Prut Savaşında galibiyeti sonucu imzalanır. Rus ordusunu bitirmek üzere imzalanmış bir antlaşmadır fakat yanlış stratejik kararlar sonucunda Rusya kaybettiği topraklara tekrar ulaşır.
 • 1718 Pasarofça Antlaşması

  1718 Pasarofça Antlaşması
  Osmanlı Devleti ve Avusturya Venedik arasında imzalanmış bir anlaşmadır. Savaşı kaybeden Osmanlı Devleti antlaşma isteğinde bulunmak zorunda kalır ve devletin bir çok toprağı bu antlaşma ile kaybedilir.
 • 1730 Patrona Halil İsyanı

  1730 Patrona Halil İsyanı
  Osmanlı Devleti'ndeki Lale Devri'nin sonunu getiren ayaklanmadır. Pasarofça Antlaşması’nın ağır sonuçlarına da dayanan bu isyan siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmelere karşı alınan tepkinin sonucudur. Dönemin sadrazamı Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa idam edilir ve Sultan III.Mahmud tahta geçirilir.
 • 1732 Ahmet Paşa Antlaşması

  1732 Ahmet Paşa Antlaşması
  Osmanlı Devletiyle Safevilerin yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşma sonucunda doğu sınırları yeniden düzenlenir
 • 1739 Belgrad Antlaşması

  1739 Belgrad Antlaşması
  Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında imzalanmıştır. Belgrad Antlaşmaları Osmanlıların 18. yüzyılda imzaladığı karlı son antlaşmadır. Belgrad Antlaşması ile Karadeniz'in bir Türk gölü olduğu bir kez daha kabul edilir.
 • 1740 Kapitülasyonların Sürekli Hale Gelmesi

  1740 Kapitülasyonların Sürekli Hale Gelmesi
  Osmanlı Devleti’yle Fransa arasında 28 Nisan 1740’da imzalanan yeni kapitülasyon antlaşması ile eskiden padişahın hayatı boyunca geçerli olan kapitülasyonlar, 1740’dan itibaren sürekli hale getirildi.
 • 1746 Kerden Antlaşması

  1746 Kerden Antlaşması
  Osmanlı Devleti ve İran Devleti arasında imzalanmış bir anlaşmadır. 1742-1746 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma sonucunda Kasr-ı Şirin Antlaşması sınırlarına geri dönülür.
 • 1770 Çeşme Baskını

  1770 Çeşme Baskını
  Çeşme Limanındaki Osmanlı donanmasına Rus donanması tarafından gerçekleştirilen baskın o zamanki Osmanlı deniz gücünün yok olmasına sebep olur.
 • 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması

  1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
  Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nı sona erdiren ve Osmanlı Devleti'nde büyük toprak kayıplarına sebep olan savaştır.