Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις από τον 15ο ως τον 18ο αι.

 • 1453

  Πτώση της Πόλης.

  Πτώση της Πόλης.
  Πτώση της Κωσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους.
 • 1529

  Πολιόρκηση Βιέννης.

  Πολιόρκηση Βιέννης.
  Οι Οθωμανοί πολιόρκησαν ανεπιτυχώς τη Βιέννη για πρώτη φορά.
 • 1535

  Η Ευρώπη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία

  Παράλληλα προς τα πολεμικά γεγονότα οι ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη τη Γαλλία, συνάπτουν η μια μετά την άλλη προνομιακές εμπορικές συμφωνίες με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τις λεγόμενες Διομολογήσεις*.
 • Period: to

  Τριακονταετής πόλεμος

  Συνέβη στην Γερμανία μεταξύ προτεσταντών και ρωμαιοκαθολικών, ο οποίος όμως αυτή τη φορά, έλαβε πανευρωπαϊκές διαστάσεις.
 • Period: to

  Αγγλία

  Η προσπάθεια ορισμένων βασιλέων να προχωρήσουν σε θρησκευτικές διώξεις, παραμερισμό του κοινοβουλίου και άσκηση απολυταρχικής διακυβέρνησης προκάλεσε εμφύλιο πόλεμο και είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση της βασιλείας.
 • Συνθήκη της Βεστφαλίας.

  Έβαλε τέλος στη σύγκρουση αυτή, που σηματοδότησε οριστικά και τη συρρίκνωση της δύναμης του γερμανού αυτοκράτορα.
 • Όλιβερ Κρόμβελ

  Ο επικεφαλής των αντιμοναρχικών δυνάμεων Όλιβερ Κρόμβελ κυβέρνησε δικτατορικά τη Δημοκρατία της Αγγλίας, της Ιρλανδίας και της Σκοτίας μέχρι το θάνατο του.
 • Αγγλία, Ένδοξη Επανάσταση.

  Αγγλία, Ένδοξη Επανάσταση.
  Μετά το νόμο περί Προσωπικής Ασφάλειας (Habeas Corpus) που θεμελίωνε τις ατομικές ελευθερίες, μια άλλη πραξικοπηματική ενέργεια του βασιλιά προκάλεσε την Ένδοξη Επανάσταση.
 • Πολιόρκηση Βιέννης.

  Πολιόρκηση Βιέννης.
  Οι Οθωμανοί πολιόρκησαν ανεπιτυχώς τη Βιέννη για δεύτερη φορά.
 • Απαγόρευση προτεσταντισμού.

  Ό βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ΙΔ΄ απαγόρευσε τον προτεσταντισμό, ανακαλώντας το Διάταγμα της Νάντης.
 • Period: to

  Γαλλία

  Η επιδίωξη ριζικών αλλαγών εκφράζεται με το κίνημα του Διαφωτισμού.
 • Αγγλία, Διακήρυξη των Δικαιωμάτων

  'Ενα χρόνο αργότερα η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων προσδιόριζε ακριβέστερα τα όρια της βασιλικής εξουσίας.
 • Γαλλία

  Γαλλία
  Γαλλική Επανάσταση.