Περί Χρωμοσωμάτων (τα πρώτα βήματα).

Timeline created by geortsolbio
 • Period: to

  Ταξίδι στο χρόνο...Χρωμοσώματα.

 • Κολχικίνη & Μετάφαση.

  Κολχικίνη & Μετάφαση.
  Οι Hsu και Pomerat χρησιμοποίησαν υποτονικό διάλυμα και κολχικίνη, η οποία σταματά την κυταρική διαίρεση στη μετάφαση, για την ανάλυση των χρωμοσωμάτων
 • Ανθρώπινα μεταφασικά χρωμοσώματα.

  Ανθρώπινα μεταφασικά χρωμοσώματα.
  Το 1960 πραγματοποιείται στο Denver διάσκεψη και καθορίζεται το σύστημα ονοματολογίας των ανθρώπινων μεταφασικών χρωμοσωμάτων.
 • Επιτυχής καλλιέργεια λεμφοκυττάρων.

  Το 1960 οι Nowell, Moorehead και Hungerford επιτυγχάνουν εργαστηριακή καλλιέργεια λεμφοκυττάρων με τη χρήση φυτοαιμαγλουτινίνης.
 • Ζώνες Q.

  Ζώνες Q.
  Το 1970, ο Caspersson χρησιμοποιώντας τη χρωστική κινακρίνη, επιτυγχάνει τη δημιουργία ζωνών στα χρωμοσώματα (οι γνωστές ζώνες Q).
 • Πρότυπο των ζωνών στα ανθρώπινα χρωμοσώματα.

  Πρότυπο των ζωνών στα ανθρώπινα χρωμοσώματα.
  Το 1971, στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, καθορίζεται το πρότυπο των ζωνών των ανθρώπινων μεταφασικών χρωμοσωμάτων