ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ- ΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ

  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

    Η έκρηξη του Α' Παγκόσμιου Πολέμου το 1914 οδήγησε στη ματαίωση των Αγώνων του 1916. Ήταν η πρώτη φορά που ο πόλεμος εμπόδισε τη διοργάνωση των Αγώνων, όχι όμως και η τελευταία
  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ

    Β Παγκόσμιος πόλεμος. Τον Iούνιο του 1939, δύο μήνες περίπου προτού η Γερμανία εισβάλει στην Πολωνία και η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία κηρύξουν τον πόλεμο στη Γερμανία, η ΔOE θα υποχρεωθεί να αναβάλει τους Aγώνες για δεύτερη φορά στη σαραντάχρονη ιστορία του θεσμού.
  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟ

    Β Παγκόσμιος πόλεμος. Οι Αγώνες του 1944 ματαιώθηκαν εκ των πραγμάτων. Ο πόλεμος έληξε οριστικά τον Αύγουστο του 1945 και έναν περίπου χρόνο αργότερα η ΔΟΕ ανέθεσε τη διοργάνωση του 1948 και πάλι στο Λονδίνο.