Βυζάντιο

 • 330

  Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης

 • Period: 330 to May 29, 1453

  Βυζάντιο

 • 392

  Κατάργηση Ολυμπιακών Αγώνων

 • 527

  Ο Ιουστινιανός Αυτοκράτορας

 • 532

  Η στάση του "Νίκα"

 • 537

  Χτίζεται η Αγία Σοφία

 • Jan 1, 862

  Εκχριστιανισμός των Σλάβων

 • Jan 1, 1204

  Άλωση της Πόλης από τους σταυροφόρους

 • May 29, 1453

  Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς Τούρκους