Η εξέλιξη της σύγχρονης φυσικής

Timeline created by gtsirigoti
 • εισάγεται από τον Planck η έννοια του φωτονίου

 • ειδική θεωρία της σχεικότητας - εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου

  εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου από τον Αινστάιν
 • Αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg

  κατάρριψη της αιτιοκρατικής θεώρησης στη φυσική
 • εξίσωση Dirac για τα φερμιόνια

  ύλη-αντιύλη
 • Ανακάλυψη του ποζιτρονίου από τον Anderson

  πειραματική ανακάλυψη ποζιτρονίου (αντι-ηλεκτρόνιο)
 • πρώτη ελεγχόμενη πυρηνική αντίδραση από τον Fermi

 • πρώτη πυρηνική βόμβα

 • Period: to

  ίδρυση του CERN - σήμερα