ציוד ותשתיות

מדיניות תקשוב החינוך בישראל - ציוד ותשתיות

 • הקמת מטח בישראל

  הקמת מטח בישראל
  פיתוח מערכת תוא"ם.מערכת לתרגול מותאם אישית-סביבה סגורה.
 • עמדות מחשבים

  עמדות מחשבים
  הוראת המחשב בחינוך הטכנולוגי וב1974 גם בבתי ספר תיכוניים עיוניים
  כרסומת ממוחשבת cnc
  מוכנסת למגמות מכונות בחינוך הטכנולוגי
 • תחילת פעולת מט"ח בהפעלת תוא"ם

  תחילת פעולת מט"ח בהפעלת תוא"ם
  הפעלת מערכות לתרגול ואימון בהוראת המתמטיקה ולשון בעיירה נתיבות בנגב
 • Period: to

  תחילת פעולת מט"ח בהפעלת תוא"ם

  הפעלת מערכות תוא"ם בהוראת מתמטיקהולשון בנתיבות בנגב
 • הכנסת מחשבים אטארי וקומודור אפל ורדיושק

  הכנסת מחשבים אטארי וקומודור אפל ורדיושק
  מחשבים אישיים מסוג אטארי, קומודור, אפל ורדיושק הוכנסו לבתי הספר ללימוד שפת בייסיק לשימושושימוש בלומדות
 • הכשרה והצטיידות

  הכשרה והצטיידות
  •התכנית הראשונה שפורסמה בשנת 1982 הדגישה את תחומי ההכשרה וההצטיידות. בנוסף המליצה על תכנים שיילמדו בתחום הכרת המחשב, עם דגש על פעילויות הערכה ותרגול בעזרת המחשב.
  סיוע ברכישת תשתיות ולומדות
  הקמת כיתות מחשבים ,מחשבי רשת
 • תכנית לפיתוח מערכות להוראה בעזרת המחשבים

  תכנית לפיתוח מערכות להוראה בעזרת המחשבים
  פורסמה הצעה לפיתוח מערכות להוראה בעזרת מחשבים - מלב"ם
  פורסמה תוכנית חדשה, ששמה דגש על החשיבות שבהיערכות מערכת החינוך להוראה בעזרת מחשבים
 • תכנית חומש - הטכנולוגיה כאמצעי ולא כמטרה

  תכנית חומש - הטכנולוגיה כאמצעי ולא כמטרה
  ועדת משנה לתקשוב ומידע בשיתוף עםהועדה הלאומית לפיתוח תשתיות מידע ותקשוב פרסמה את תכנית חומש.
  תפיסה זו הגיעה בעיקר מראייה צרה של יכולות המחשב דאז וציינה כי המחשב לא יוכל לפתור בעיות רבות בתחום החינוך
 • מחשבים אישיים בגני הילדים

  מחשבים אישיים בגני הילדים
  הקמת אגף מחשבים בחינוך על יד סמי קפלן.
  הוכנסו מחשבים אישיים לגני הילדים עם תוכנות
  logo delta doow
 • דוח ועדה מח"ר 98

  דוח ועדה מח"ר 98
  הקצאת תקציבים בתחום ההצטיידות והתשתיות במערכת החינוךהיעד מחשב אחד לכל 10 תלמידים
 • יישום תוכנית מח"ר 98

  יישום תוכנית מח"ר 98
  שיתוף פעולה עם מפעל הפיס למשרד החינוך והרשויות המקומיות לרכישת ציוד
  הפקת התקליטור הלימודי הראשון
 • הכנסת האינטרנט למערכת החינוך

  הכנסת האינטרנט למערכת החינוך
  באמצע שנות ה-90 נכנס האינטרנט למערכת החינוך, והעלה צורך בחשיבה מחודשת והיערכות שונה. בעקבות כך, החל שלב ב' של תכנית "מחר 98" שנמשכה 5 שנים נוספות.
 • תכנית התקשוב שלב ב

  תכנית התקשוב שלב ב
  הסכם מימון ל 5 שנים נוספות בין מפעל הפיס הרשויות ומשרד החינוך
  הכנסת מערכת המנב"ס
 • פרויקט להבה ותפוח לצמצום הפער הדיגיטלי

   פרויקט להבה ותפוח לצמצום הפער הדיגיטלי
  ממשלת ישראל הקימה מרכזי תיקשוב בפריפריה להעניק נגישות פיזית למחשב ולאינטרנט תלמידי בתי ספר וגנים הגיעו למרכזי הפיס לשיעורי מחשב במסגרת יום הלימודים
 • תוכנית התקשוב שלב ג

  תוכנית התקשוב שלב ג
  פיתוח והפעלת מודלים של חדשנות לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת בחינוך, התוכנית כללה פיתוח תשתיות
  השקעה בכיתות מחשבים ותקשורת אינטרנט
 • תכנית התקשוב שלב ד - התקשוב כמנוף לחדשנות חינוכית

  תכנית התקשוב שלב ד - התקשוב כמנוף לחדשנות חינוכית
  הפיכת המורה המסורתי למורה מקוון תוך שינוי סביבת ההוראה לסביבה מתוקשבת
 • פרויקט כתו"ם - כיתה תלמיד מורה

  פרויקט כתו"ם - כיתה תלמיד מורה
  ניסוי מחשב לכל תלמיד פרויקט מחשב כתו"ם
  תכנית מחשב כתו"ם משלבת מחשבים ניידים בתהליכי הוראה ולמידה בכיתה ובבית תוך כדי יצירת סביבת לימוד מתקדמת התורמת לשיפור האווירה הלימודית הכיתתית והבית ספרית. בסביבה לימודית זו המחשב הנייד זמין לכול תלמיד/ה לצורך לימוד ושימוש ולכול מורה כאמצעי עזר מתקדם להוראה, הכוונה, הדרכה, יעוץ והנחייה.התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ז למשך 3 שנים
  ב 11 בתי ספר ברחבי הארץ
 • פרויקט מחשב לכל מורה

  פרויקט מחשב לכל מורה
  הצטיידות המורים במחשבים אישיים
  מעל 7500 מורים ב204 יישובים ברחבי הארץ נמצאים בתכנית מחשב נייד לכל מורה
  סרטון מחשב נייד לכל מורה
 • תכנית התקשוב הלאומית:התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21

  תכנית התקשוב הלאומית:התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21
  תכנית התקשוב הלאומיתהטמעת התקשוב כאחת ממטרות העל הכוללת תקשוב מלא של מערכת החינוך:תשתיות פיזיות (מחשב נייד לכל מורה מקרן בכל כיתה אינטרנט ופס רחב מחשב נייד ביחס של אחד לחמש תחזוקה שוטפת פיתוח תכנים דיגיטליים
  הכל על תכנית להתאמת מערכת החינוך
  למאה 21-סרטון

  בתי ספר רבים הצטיידו בלוחות אינטראקטיביים (כיתות חכמות)
 • בתי ספר במחקר מבוקר ראמ"ה

  בתי ספר במחקר מבוקר ראמ"ה
  במסגרת קידום והערכת התכנית הלאומית לתקשוב הוחלט על ביצוע מחקר מבוקר החל משנת הלימודים תשע"ב ולמשך כ–3 שנים. את המחקר תבצע הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)
  הצטיידות של 60 בתי ספר בתכנית בניסוי-
  מקרן ואינטרנט בכל כיתה, כיתת מחשבים ניידת, שעות טכנאי והדרכה ומחשב לכל מורה
 • ספרים דיגיטליים וטאבלטים

  ספרים דיגיטליים וטאבלטים
  כחלק מתכנית התיקשוב הלאומית התחיל מהלך שמטרתו לשלב בתוך 5 שנים ספרי לימוד דיגיטליים בבתי הספר כחלופה לספרי הלימוד המודפסים
  החל מתחילת תשעג חובה להוציא ספר לימוד הכולל ספר לימוד בגרסה מקוונת בסיסית" רמה א'
  בנוסף יצא לדרך פיילוט ספרי לימוד דיגיטליים
  פיילוט לבחינת שימוש בספרי לימוד דיגיטליים בבתי ספר בהם הונחו תשתיות
  תוך סבסוד אמצעי קצה הכוללים מחשבים ניידים וטאבלטים
  הוכנסו טאבלטים במספר בתי ספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד