Η Βυζαντινή εποποιία

 • Period: Jan 18, 960 to Jan 18, 1020

  Η Βυζαντινή εποποιία

 • Jan 18, 961

  Ανάκτηση Κρήτης από Νικηφόρο Φωκά

 • Jan 18, 965

  Ανάκτηση Κύπρου από Νικηφόρο Φωκά

 • Jan 18, 997

  Μάχη Σπερχειού

  Βυζαντινοί-Βούλγαροι
  Νίκη Βυζαντίου
 • Jan 18, 1014

  Μάχη Κλειδίου

  Βυζαντινοί-Βούλγαροι
  Νίκη Βυζαντίου
 • Jan 18, 1018

  Πλήρης υποταγή Βουλγάρων στο Βυζάντιο