U1 La Ciència i la tecnologia / Activitat 2

 • Period: 580 BCE to 495 BCE

  Pitàgores

  500 a.C Teorema de Pitàgores
 • Period: 384 BCE to 322 BCE

  Aristòtil

  Va formular el Sil·logisme
 • Period: 287 BCE to 212 BCE

  Arquimedes

  Segle III a.C Descobriment de la palanca
 • Period: Apr 15, 1452 to May 2, 1519

  Leonardo da Vinci

  Va fer progressar coneixements molt avançats en les àrees d’anatomia, enginyeria civil, òptica i hidrodinàmica
 • Period: Feb 19, 1473 to May 24, 1543

  Nicolás Copérnico

  1507 Teoria del heliocentrisme
 • Period: Feb 15, 1564 to

  Galileu Galilei

  1609 Invent del telescopi
 • Period: Dec 27, 1571 to

  Johannes Kepler

  1619 Les tres lleis de Kepler (moviment dels planetes)
 • Period: to

  René Descartes

  1637 Geometria Analítica
 • Period: to

  Blaise Pascal

  1642 Invent Pascalina
 • Period: to

  Isaac Newton

  1687 Llei de la gravetat
 • Period: to

  Benjamin Franklin

  1752 Invent del parallamps
 • Period: to

  Michael Faraday

  1821 Teoria electromagnètica de la llum
 • Period: to

  Charles Darwin

  1859 L'origen de les espècies
 • Period: to

  Ada Byron

  1837 Descobriment Maquina analítica
 • Period: to

  Gregor Mendel

  1865 Lleis de Mendel
 • Period: to

  Louis Pausteur

  1864 Descobriment Pausteurització
 • Period: to

  Alfred Nobel

  1846 Invent de la dinamita
 • Period: to

  Thomas Alva Edison

  1879 Invent de la bombeta elèctrica
 • Period: to

  Max Planck

  1900 Descobriment Mecànica Quàntica
 • Period: to

  Marie Curie

  1898 Descobriment del poloni i el radi
 • Period: to

  Albert Einstein

  1905 Teoria de la relativitat
 • Period: to

  Alexander Fleming

  1928 Descobriment de la Penicilina
 • Period: to

  Erwin Schrödinger

  1926 Va formular l'equació de Schrödinger