R

Tijdbalk Prehistorie

 • 200,000 BCE

  (Nomadisch bestaan) De levenswijze van jager-verzamelaars

  (Nomadisch bestaan) De levenswijze van jager-verzamelaars
  Ver voor 10000 v. Chr., leefde men van het jagen en verzamelen. De meesten hadden geen vast plek en daarom bleven ze rondtrekken. Dit laatste noemen we ook wel een nomadisch bestaan. De vaak sterkere mannen namen het op tegen wilde dieren en gingen dus jagen, terwijl vrouwen en kinderen bessen, nootjes en ander kleiner voedsel verzamelden.
  De stenen die je op het plaatje ziet, zijn typerende voorwerpen voor de steentijd waarmee gewerkt kon worden. Hiermee kon men snijden of zelfs jagen.
 • Period: 200,000 BCE to 10,000 BCE

  Steentijd

  De steentijd is opgedeeld in het paleolithicum (oude steentijd) en het neolithicum (nieuwe steentijd). Tijdens deze erg lange periode zijn er voorwerpen van steen uitgevonden, denk dan aan simpele bijlen van steen of bijvoorbeeld stenen waarmee zaden werden vermalen. Een ander bekend voorbeeld is de vuursteen. De vuursteen kon voor meerdere handelingen gebruikt worden, denk aan steken, snijden of slijpen. Tijdens de nieuwe steentijd volgt er ook een landbouwrevolutie.
 • 10,000 BCE

  (Sedentair bestaan) Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen

  (Sedentair bestaan) Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
  Uiteindelijk vond men de akkerbouw uit. Langzaam bleven mensen op een vaste plaats waar ze hun vee konden laten grazen en hun akkers konden bezaaien. Er werd nog wel aan jagen en verzamelen gedaan, maar men kon ook meer 'thuis' voor voedsel en voorwerpen zorgen. Er werden werktuigen van steen en hout gebruikt bij het nieuwe sedentair bestaan en en ontstonden al kleine landbouwsamenlevingen.
  Pas later werd het grootschaliger en werden er ook irrigatie technieken gebruikt bij akkerbouw.
 • Period: 5500 BCE to 3300 BCE

  Kopertijd

  Vlak na de nieuwe steentijd, zijn er sporen van koper gevonden. Zo gebruikten de mensen koperen gereedschap, maar meer was er niet aan de orde, want men gebruikte nog steeds veel steen voor bijvoorbeeld de werktuigen. Deze tijd wordt ook wel de kopertijd genoemd. Later ging men tin toevoegen aan koper, op deze manier had je brons. Al vlak na deze tijd, werd het brons dus uitgevonden, want koper was immers niet sterk genoeg.
 • 3500 BCE

  (Opkomst steden) Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeeschappen

  (Opkomst steden) Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeeschappen
  Rond 3500 v. Chr. ontstonden de eerste stedelijke gemeenschappen. Een voorbeeld is de stad Nippur (zie afbeelding) dat lag in Mesopotamië ofwel het huidige Irak. Dat Nippur zich daar bevond was niet gek, want de stad lag aan de rivier Eufraat. De rivier zorgde immers voor vruchtbare grond doordat het slib afzette. In de stad zelf waren huisjes, maar die waren meestal alleen toegankelijk via de daken, zo smal was het. Ook was er een tempel voor een god gebouwd, dus religie was al aan de orde.
 • 3000 BCE

  Egypte als stedelijke gemeenschap

  Egypte als stedelijke gemeenschap
  Het oude Egypte lag ook aan zo'n vruchtbare rivier (De Nijl) die in de zomerse periodes vruchtbaar slib afzette door overstromingen. Omdat er al zoveel land voor akkerbouw werd gebruikt, kon het water niet ver genoeg land inwaarts stromen, daarom werden er kanaaltjes aangelegd naar de akkers. Op deze manier werden de akkers voorzien van genoeg water en dat betekent beter en meer oogst. Dit laatste heet ook wel irrigatielandbouw.
  Op dit moment was Egypte al uitgegroeid tot een stad.
 • 3000 BCE

  Egypte als stedelijke gemeenschap 2

  Egypte als stedelijke gemeenschap 2
  Door de groei van de steden, inwoners en gewassen, was er een stadstaat ontstaan. Dit kwam ook omdat mensen voor het eerst op grote schaal gingen handelen met bijvoorbeeld graan of groenten. Aan het hoofd stond vaak een koning die bijna gelijk stond aan hun god, daarom werden er ook veel hoge tempels gebouwd, om zo dichter bij de goden te komen. Inmiddels moesten de boeren veel van hun oogst verdelen met de koning. Naast boeren kwamen ook ambachtslieden en slaven.
 • Period: 3000 BCE to 800 BCE

  Bronstijd

  Deze tijd is een revolutie op zich. Men ging namelijk van het gebruik van stenen bijlen, naar bronzen bijlen. Natuurlijk werd er ook ander gereedschap verbetert of zelf uitgevonden zoals de veel scherpere punten van een boog. Sieraden en armbanden werden ook gemaakt van brons. Ook werd hier het nomadisch bestaan veel minder. De mensen gingen zich in het Midden-Oosten vestigen, omdat de aarde daar vruchtbaar was voor veel meer landbouw.
 • 1780 BCE

  Codex van Hammurabi

  Codex van Hammurabi
  De codex van Hammurabi is één van de oudst bewaarde wetboeken en dus ook één van de oudste bronnen uit de tijd van de prehistorie. De teksten staan op een onaangetaste hoge pilaar in het Louvre van parijs.
 • 1200 BCE

  Brandcatastrofe

  Brandcatastrofe
  Dit is een maatschappelijke instorting die plaatsvond rond 1200 v. Chr., veel steden en beschavingen gingen ten onder door brandstichting. De oorzaak is nooit helemaal duidelijk gebleken, er zijn bronnen die hongersnood en ontevredenheid als oorzaak gebruiken, andere zeggen dat het weer om een machtsstrijd gaat en politieke conflicten tussen machthebbers met ingehuurde soldaten.
 • Period: 1200 BCE to 500 BCE

  IJzertijd

  Van de IJzertijd weten we niet veel over wanneer het nou precies begonnen is en wanneer het eindigde. Het hangt immers af van de plaats. Tijdens de IJzertijd werd er ijzer gebruikt voor vooral wapens als zwaarden, omdat IJzer veel sneller te vinden was dan brons. Landbouw was er al erg op vooruit gegaan door de komst van de ploeg, maar met ijzer kon men veel beter sikkels en andere werktuigen maken, dus het ging allemaal nog sneller en beter dan voorheen.