''''

Geschiedenis 1800 - 1900

By 131944
 • Period: to

  19e eeuw

 • Industrialisering in Groot-Brittannië en de VS volle gang

  Engeland en Amerika waren rijke landen en konden veel producten produceren met machines. Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen groeiden uit tot grote fabrieken en vormden samen een grootschalige industrie. Door die groei daalde de prijs van de producten enorm waardoor steeds meer mensen zich deze konden veroorloven. Hiermee brak een belangrijke periode voor Europa en later de rest van de wereld aan.
 • Stoommachine op grote schaal toegepast.

  Stoommachine op grote schaal toegepast.
  Vanaf 1800 werd de stoommachine op grote schaal toegepast op allerlei tereinen. Er werd ontdekt hoe je op stoomkracht een boot kon laten varfen en een trein kon laten rijden. In 1837 lag er al 800 km spporweg door Engeland en 4000 kilometer kanaal.
 • Trevithick vindt de stoomlocomotief uit

  Trevithick vindt de stoomlocomotief uit
  In 1804 bouwde Trevithick 's werelds eerste functionerende stoomlocomotief. Deze locomotief, die geen naam kreeg, werd gebruikt in een ijzermijn in Wales. Daar beschikte men over rails waar met paardenkracht wagens over werden vervoerd.De stoomlocomotief kon tien wagens trekken met een snelheid van ongeveer 8 km/h. De eerste rit vond plaats op 21 februari 1804. Maar de locomotief was eigenlijk te zwaar voor de gietijzeren rails, die dan ook regelmatig braken.
 • Nationalisme en dekolonisatie in Latijns-Amerika

  In de 19e eeuw groeide in Europa en Amerika het nationalisme: trots zijn op je eigen volk en streven naar een nationale, onafhankelijke eenheidsstaat. Vanaf 1810 kwam een eind aan de Spaanse en Portugese wereldrijken in Midden- en Zuid-Amerika en ontstoden staten zoals Argentinië, Brazilië, Peru en Mexico.
 • Johannes van den Bosch

  Johannes van den Bosch
  Johannes van den Bosch was een generaal, In 1818 richtte hij de maatschappij van weldadigheid op. De maatschappij stichtte landbouwkoloniën waar armen uit de steden werden omgeschoold tot boer. Vanuit het hele land vertrokken in 1818 gezinnen naar de eerste kolonie Frederiksoord. klik HIER voor meer informatie over hem.
 • Beschrijving van de situatie in de textielfabrieken

  De eerste Engelse fabrieken waren spinnerijden, weverijen en ijzerfabrieken. De omstandigheden waarin de arbeiders werten was in de meeste gevallen erg slecht. Een arts uit Manchester beschreef in 1819 de situatie in de textielfabrieken:'Afgelopen zomer bezocht ik drie kantoenfabrieken. We konden het in de fabrieken geen 10 minuten uithouden zonder naar adem te snakken. Hoe kondende arbeiders het daar vol? '
 • Verbod op vakbonden wordt opgeheven

  De beroerde werkomstandigheden van arbeiders waren niet onzichtbaar voor andere mensen. Parlementariërs, journalisten, onderwijzers en priesters beschreven in hun kranten hun lage lonen en beroerde leefomstandigeheden. Ze noemde het de 'Sociale kwestie'. De arbeiders probeerde hun situatie te verbeteren door vakverenigingen te organiseren en soms staakten ze. Het oprichten van vakbonden en staken waren in Groot-Brittanië tot 1824 verboden.Toen werd het verbod op vakbonden opgeheven.
 • Industrialisering Frankrijk

  Industrialisering Frankrijk
  In Frankrijk begon de industriele revolutie in 1825. Veel Europese landen keken de manier van werken van Amerkia en Engeland af. Frankrijk probeerde zo winstgevend mogelijk te werken.
 • Verzameling van duizende mensen om de eerste Personentrein

  Verzameling van duizende mensen om de eerste Personentrein
  Duizende mensen verzamelden zich in 1825 om het 'stoompaars'vaniut Darlington te zien vertrekken, Toen de eerste stoompluim met een knal uit de schoorsteen kwam, sloegen veel mensen op de vlucht. De Locomotion No. 1 was de eerste personentrein. Hij bereikte een snelheid van 13 kilometer per uur. Niet iedereen was positief. Boeren klaagde en Medici was bang dat de bewegingen onrust zou veroorzaken.
 • Revolutie jaar

  Revolutie jaar
  In 1848 gingen in veel Europese steden mensen de straat op om meer inspraak in het bestuur te eisen. In veel landen kwamen er liberale grondwetten, waarbij de macht van de burgerij werd uitgebreid. Hoewel de beweging van 1848 kort duurde en vele van de afgedwongen maatregelen later werden teruggedraaid, hadden de opstanden toch een grote invloed op de periode die volgde.
 • Aanleg van 80 000 km spoorweg in Europa

  Aanleg van 80 000 km spoorweg in Europa
  Vanaf 1800 werde de stoommachine op grote schaal toegepast op ellerlei treinen. Er werd ontdelt hoe je op stoomkracht een boot kon laten varen en een trein kon laten rijden. In 1837 lag er al 800 km spoorweg dor Engeland. Via het uitgebreide net van water- en spoorwegen konden grondstoffen gemakkelijk naar de fabrieken worden vervoerd en koopwaar naar de afzetmarkt. Het aanleggen van de spoorweg in Europa duurde van 1850 tot 1870.
 • Eerste wereldtentoonstelling in Hyde Park

  Eerste wereldtentoonstelling in Hyde Park
  Koninging Victoria opende op 1 mei 1851 de eerste wereldtentoonstelling in Hyde Park. Allerlei landen stelden hier hun beste kunst- en nijverheidsproducten tentoon. Joseph Praxton ontwierp het 'Crystal Palace' speciaal voor de tentoonstelling. De zes miljoen mensen die de tentoonstelling bezochten, vergaapten zich aan de 17.000 producten: de nieuwste machines, koper- en ijzerwerk, wapens, meubels, muziekinstrumenten, juwelen, speelgoedn, ruwe grondstoffen en nog veel meer. In 1936 brandde het af
 • Opkomst van de Armenwet

  In 1850 was er in Nederland nog weinig industrie. Van de beroepsbevolking werkte 46% in de landbouw en visserij, 25% in industrie en nijverheid en 29% in de diensten en overheid. In die tijd was er veel warmoede. Door de Armenwet, die in 1854 kwam, begon de overheid met het geven van minimale hulp. De armenzorg bleef in principe in handen van kerkelijke en burgelijke organisaties. Alleen mensen die overal buiten de boot vielen, konden voor bedeling bij de gemeente aankloppen.
 • Darwin publiceert de oorsprong van soorten

  Darwin publiceert de oorsprong van soorten
  In de 19e eeuw werde belangrijke wetenschappeijlke ontdekkingen gedaan. in 1859 publiceerde de Brit Darwin zijn evolutie theorie in 'De oorsprong van soorten'. In 1880 vond de Fransman Pasteur uit dat je bacteriën uit voedsel kon doden door verhitting. Uitvindingen in de mediche wetenschap en technische ontwikkelingen zorgden voor de medische revolutie.
 • Industrialisering Nederland

  Na de franse revolutie was Nederland verarmd en jhad weinig grondstoffen. Daardoor begon de industriele revolutie later in nederland dan in Engeland en de VS. Nederland begon met de industrialisering al 100 jaar later dan in Groot brittanië waar het allemaal begon.
 • Afschaffing van de slavernij

  Afschaffing van de slavernij
  Na langdurige acties van abolitionisten werd in het Britse rijk in 1807 de slavenhandel en in 1832 de slavernij verboden. Andere landen volgden dit voorbeeld. In de Nederlandse koloniën werd de slavernij afgeschaft op 1 juli 1863, wat nog jaarlijks wordt herdacht als 'keti koti'(ontketeningsdag).
 • Inwonertal van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht verdubbeld

  De verdubbeling van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht duurde van 1870 tot 1900
 • Aanleg riolering in Amsterdam

  Tijdends de Industriële revolutie was er veel bodem- , lucht- en watervervuiling. Niet veel mensen dachten aan het milieu en dumpten hun afval op straat. In 1833 werd er riolering aangelegd in Amsterdam. En in de tweede helft van de 20e eeuw werd er sirieus werk gemaakt van de bestrijding tegen milieuvervuiling.
 • Bouw Eiffeltoren

  Bouw Eiffeltoren
  Gustave Eiffel ontwierp in 1887 voor de wereldtentoonstelling in Parijs een 300 meter hoge stalen toren. De Eiffel toren. Eiffel wilde laten zien waar de Franse staalindustrie en bouwkunde toe in staat waren, De Parijzenaars noemden het een 'duizelingwekkend belachelijke toren' en een 'schande voor Parijs' . Anderen waren bang dat de toren zou omvallen maar de toren is nooit weggehaald en is nu het symbool van de stad.