Ediosn cara

Thomas Alva Edison

 • Period: to

  infància i adolscència

 • Naixement de Thomas Alva Edison

  Naixement de Thomas Alva Edison
  Thomas Edison va néixer el 11 de febrer de 1847 a Ohio, els Estats Units
 • comença l'escola

  comença l'escola
  Als 8 anys comença l'esocla. Una mesos després d'haver-la començat el professor el tacha d'incompetent i estúipd. Dient-li alhora que no arrivarà a res a la vida. Això el va deixar mols marcat
 • Interés per la ciència

  Interés per la ciència
  en aquesta època comença a treballar a l'estació venent diaris. Però pasava gran part del temps a la biblioteca de l'estació. Allà va començar a llegir els llibres sobre ciència
 • Apren telegrafía

  Apren telegrafía
  Al tren salva a un nen de ser atropellat per un tren, el pare del nen com agraïment li ensenya telegrafia i codi morse. Mesos després aconsegueix el seu primer treball com a telegraf
 • Telegraf automàtic

  Telegraf automàtic
  Amb 16 anys inventa un telegraf automàtic, per què tothom el pugui utilitzar i sigui accesible per a tothom. Mai arribarà a petentar aquesta idea
 • Primera patent

  Primera patent
  Patenta un màquina per facilitar el vot del poble. Té dos botons 1 per el vot a favor i una altre per en contra
 • Primer treball a Nova York

  Primer treball a Nova York
  Comença a treballar com enginyer electric i com reparador de telègrafs.
 • Fonògraf

  Fonògraf
  Inventa el fonògraf. Un aparell capaç de reproduir sorolls i més endevant normalment música
 • Fàbrica d'invents

  Junta uns quants mecànics i enginyers i crea una "fàbrica d'invents " on en 2 anys tindrà més de 400 patents
 • Micròfon de carbó

  Micròfon de carbó
 • Perfecciona la làmpada incandescent

  Perfecciona la làmpada incandescent
  Fa que una bombeta estigui 48 hores encesa
 • Cració Edison Electrics

  Cració Edison Electrics
  S'associa amb J.P Morgan per crear Edison Electrics
 • Bombeta incasdencent

  Bombeta incasdencent
 • Efecte Edison

  Efecte Edison
  Consisteix en el pas d'electricitat desde un filament fins a una placa metàlica dins d'un globus incandescent. No li van donar importància en l'època, però va etsablir els principis de la vàlvula del radi i de la electrònica.
 • Primer contacte amb Tesla

  Primer contacte amb Tesla
 • baterias de niquel de ferro

  baterias de niquel de ferro
 • mimeograf

  mimeograf
 • Quinteoscopi

  Quinteoscopi
 • el mon del cine

  el mon del cine
  Comercialitza les películes en 35 mm
 • Guerra de patents

  Guerra de patents
  Comença diferents batalles amb el germans Lumiere, per dir qui va ser el primer en comercialitzar el reproductor de películes
 • Dictàfon

  Dictàfon
 • Coche elèctric, apartir bateria de níquel

  Coche elèctric, apartir bateria de níquel
 • Mort de Thomas Alva Edison

  Mort de Thomas Alva Edison
  Thomas Edison era diabètic i això va ser le que va acabr amb ell, el 18 d'octubre de 1931 a New Jersey, Estats Units