Fabricaalgodon

Les Revolucions Industrials

 • Period: to

  Primera Revolució Industrial

 • HARGREAVES, filadora

  HARGREAVES, filadora
  James Hargreaves va inventar la filadora. Aquesta permetia filar fins a 80 fils i només era necessari un obrer per fer-la funcionar. A més feia la feina de 36 treballadors a la roda.
 • WATT, màquina de vapor

  WATT, màquina de vapor
  James Watt va inventar la màquina de vapor per intentar resoldre les pèrdues d'energia. Aquesta es fa servir per donar potència a una multitud d'usos. Amb el temps s'ha anat millorant i ha servit per propulsar diversos vehicles com la locomotora o el vaixell de vapor.
 • CROMPTON, filadora interminent

  CROMPTON, filadora interminent
  Samuel Crompton va fer una millora de la filadora de James Hargreaves. Aquesta produïa un fil més fi i més resistent. A més s'utilitzava per fabricar la mussolina, que és una tela fina i transparent original d'Iraq.
 • MONTGOLFIER, aeròstat

  MONTGOLFIER, aeròstat
  Els germans Montgolfier van inventar l'aeròstat. Van fer la seva primera demosració pública al 1783; van elevar una bossa esfèrica forrada de paper d'11m d diàmetre, 800 m³ i un pes d'uns 226 kg plena d'aire calent. El seu recorregut va arribar als 2 km i va durar 10 min, i va arribar a una altitud d'entre 1600 i 200m.
 • CORT, pudelació del ferro

  CORT, pudelació del ferro
  Henry Cort va inventar la pudelació del ferro. Aquesta tècnica consisteix en refinar el ferro que es produeix en els alts forns, amb la que s'aconsegueix rebaixar el contingut de carboni fins un porcentatge molt baix i sobretot eliminar gairebé tot el sofre i com a conseqüència el ferro resultant ja és ferro forjat.
 • CARTWRIGHT, teler mecànic

  CARTWRIGHT, teler mecànic
  Edmund Cartwright va inventar el teler mecànic. Va incorporar una maneta de rodes excèntriques que accionava els llistons de forma separada, un dispositiu per detenir el teler quan una llançadora no entrava en la seva caixa corresponent, mecanismes que impedien que la llançadora rebotés en xocar contra el fons de la caixa i un sistema que estirava la tela de manera automàtica.
 • APPERT, envasat al buit

  APPERT, envasat al buit
  Nicolas Appert va inventar l'envasat del buit. L'envasament és un mètode per conservar aliments consistent a escalfar a una temperatura que destrueixi els possibles microorganismes presents i segellar-les en pots, llaunes o bosses hermètiques.
 • JENNER, vacuna contra la verola

  JENNER, vacuna contra la verola
  Edward Jenner va inventar la vacua contra a verola. El 14 de maig de 1796 va extraure pus d'una pústula de la mà de Sarah Nelmes, una munyidora que havia contret verola vacuna de la seva vaca lletera i va inocular a James Phipps, un xiquet saludable de 8 anys, per mitjà de dos incisions superficials. L'al·lot va desenvolupar una lleu malaltia que va desaparèixer sense la menor complicació. El primer de juliol, es va inocular al xiquet amb la temuda pigota per mitjà de diverses punxades i incisi
 • JACQUARD, teler per a la seda

  JACQUARD, teler per a la seda
  Joseph Marie Jacquard va inventar el teler per a la seda. L'artefacte utilitzava targetes perforades per aconseguir teixir la roba seguint uns patrons, permetent que fins i tot els usuaris més inexperts poguessin elaborar complexos dissenys.
 • STEPHENSON, locomotora

  STEPHENSON, locomotora
  George Stephenson va ser un enginyer mecànic i enginyer civil britànic que va construir la primera línia ferroviària pública del món que va utilitzar locomotores a vapor així com la primera línia ferroviària amb transport de passatgers que va utilitzar locomotores a vapor.
 • FARADAY, dinamo

  FARADAY, dinamo
  Michael Faraday va descobrir que un conductor mecànic movent-se en un camp magnètic generava una diferència de potencial. Aprofitant això, va construir el primer generador electromagnètic, el disc de Faraday, un generador homopolar, emprant un disc de coure que girava entre els extrems d'un imant amb forma de ferradura, generant-se un petit corrent continu.
 • McCORMICK, segadora mecànica

  McCORMICK, segadora mecànica
  Cyrus Hall McCormick va fer una demostració de la seva recol · lectora mecànica a la Taverna Steele, Virginia. La recol · lectora podia tallar 10 acres per dia l'equivalent al treball de cinc homes. Posteriorment, el acréixer un recurs d'auto-recol · lecció que permetia que un home tallés 40 acres en un dia.
 • SAUVAGE, hèlix de vaixell

  SAUVAGE, hèlix de vaixell
  Frédéric Sauvage en una demostració pública amb un petit vaixell el 15 de gener de 1832 a Honfleur , va ser capaç de demostrar que una hèlix és més eficient que els convencionals després de pàdel rodes situades en els laterals de l'embarcació. No obstant això, no va ser capaç d'interessar a la Marina francesa en la seva idea i quan va tractar de desenvolupar comercialment pel seu compte que no s'ha realitzat correctament, es va declarar en fallida i va aterrar a la presó del deutor durant un t
 • MORSE, telègraf

  MORSE, telègraf
  Samuel Morse va crear el telègraf. El funcionament bàsic era simple: si no hi havia flux d'electricitat, el llapis dibuixava una línia recta. Quan havia aquest flux, el pèndol oscil · lava i en la línia es dibuixava una ziga-zaga.
 • DAGUERRE, fotografia

  DAGUERRE, fotografia
  Louis Daguerre va ser el primer divulgador de la fotografia. També va inventar l'anomenat daguerreotip. Els daguerreotips es distingeixen d'altres procediments perquè la imatge es forma sobre una superfície de plata polida com un mirall. Per economitzar, normalment les plaques eren de coure platejat, ja que només era necessari disposar d'una cara platejada. La imatge revelada està formada per partícules microscòpiques d'aliatge de mercuri i plata, ja que el revelat amb vapors de mercuri produe
 • BESSEMER, convertidor d'acer

  BESSEMER, convertidor d'acer
  El procediment Bessemer va ser el primer procés de fabricació químic que va servir per a la fabricació en sèrie d'acer, fos en lingots, de bona qualitat i amb poc cost a partir del ferro colat.
 • MEUCCI, telèfon

  MEUCCI, telèfon
  Antonio Meucci va ser l'inventor del teletròfon, posteriorment batejat com telèfon, entre altres innovacions tècniques. Va desenvolupar un telèfon pneumàtic que avui encara s'utilitza en el Teatre della Pergola de Florència i que després va perfeccionar al teatre Tacón de l'Havana.
 • Period: to

  Segona Revolució Industrial

 • TELLIER, frigorífic

  TELLIER, frigorífic
  Charles Tellier va ser un enginyer francès, constructor, el 1858, de la primera màquina frigorífica industrial. Tot i que en un començament el seu objectiu era fabricar gel artificial per al consum, aviat es va dedicar a la fabricació d'aparells frigorífics per a la conservació dels aliments. Tellier va ser el responsable d'introduir l'èter metàl · lic i la trimetilamina en la indústria.
 • THOMAS, convertidor de ferro ric en fòsfor

  THOMAS, convertidor de ferro ric en fòsfor
 • EDISON, làmpada elèctrica

  EDISON, làmpada elèctrica
  Thomas Alva Edison que va presentar el 21 octubre 1879 un llum pràctic i viable, que va lluir durant 48 hores ininterrompudes. La làmpada elèctrica és un dels invents més utilitzats per l'home des de la seva creació fins avui.
 • KOCH, bacil de la tuberculosi

  KOCH, bacil de la tuberculosi
  Robert Koch va descobrir el bacil de la tuberculosi el 1882. El treball de Koch va consistir a aïllar el microorganisme causant d'aquesta malaltia i fer-lo créixer en un cultiu pur, utilitzant aquest cultiu per induir la malaltia en animals de laboratori, aïllant de nou el germen dels animals malalts per verificar la seva identitat comparant amb el germen original.
 • PASTEUR, vacuna contra la ràbia

  PASTEUR, vacuna contra la ràbia
  El descobriment al 1882 per Louis Pasteur de la vacuna antiràbica amb virus vius atenuats per passis successius i aplicada per primera vegada el 6 de juliol de 1885, encara que fos una vacuna obtinguda de teixit nerviós, va obrir el pas a molt importants investigacions davant d'aquesta malaltia i sobretot va iniciar el concepte de immunoteràpia amb vacuna.
 • DAIMLER, motor d'explosió

  DAIMLER, motor d'explosió
  Daimler va construir un motor més perfeccionat, sempre monocilíndric amb refrigeració per aire, que posseïa volants interns i distribució per vàlvula d'admissió automàtica i vàlvula d'escapament amb comandament mecànic.
  Daimler va assajar el seu motor muntant en un bastidor de fusta amb dues rodes principals a les quals va afegir dues rodetes laterals per mantenir l'equilibri.
 • RENGTER, raigs X

  RENGTER, raigs X
  El terme raigs X o radiació X designa una part de l'espectre electromagnètic que correspon a radiació menys energètica que els raigs gamma, però més que els raigs ultraviolats. La seva longitud d'ona està compresa entre 10 nanòmetres i 100 picòmetres, que correspon a freqüències de 30 PHz a 3 EHz).
 • GERMANS WRIGHT, aeroplà

  GERMANS WRIGHT, aeroplà
  El seu primer vol va ser el 17 de desembre de 1903, a Kitty Hawk, a bord del Flyer l.
  Realment la seua gran aportació al vol va ser el control de viratge mitjançant els alerons. Fins llavors els avions existents eren difícils de controlar perquè no s'havia considerat la necessitat d'inclinar les ales per a canviar de direcció.