Tema 4: De Danske Tropekolonier

 • Period: to

  Trankebar

 • Period: to

  Danmark var en kolonimagt

 • Period: to

  Guldkysten

 • Chana

  Grundstenen til det første danske fort Christiansborg på guldkysten blev lagt i 1661. den bestod dengang af en masse små, selvstændige konge- og høvdingedømmer langs kysten.
 • Period: to

  Dansk Vestindien

  Danmark havde koloni i vestindien indtil de solgte det til USA i 1916
 • Slavehandel

  Slavehandel kom for alvor i gang i slutningen af 1600-tallet og toppede i 1700-tallet og skal ses i sammenhæng med, at europæerne koloniserede større og større dele af Amerika.
  Danmark var den syvende største slavehandelsnation.
 • Fra Afrika til Vestindien

  Der blev fragtet cirka 100000 slaver fra Afrika til Vestindien under dansk flag fra slutningen af 1600-tallet til at slavehandlen blev forbudt i Dansk Vestindien i 1803
 • Period: to

  Grønland

  Dansk koloni
 • Forbud i Danmark mod slavehandel

 • Vestafrika

  De afrikanske kongedømmer i Vestafrika bestod som selvstændige stater frem til slutningen af 1800-tallet.
 • Slavehandel på guldkysten

  Kun ganske få europæiske bevægede sig ind i landet i Afrika før anden halvdel af 1800-tallet. slaverne blev med andre ord ført ud til kysten af afrikanske slavehandlere.
 • Napoleonskrigene

  i Napoleonskrigene fik Danmark en brat ende. Danmark tilhørte den tabende part og briterne erobrede den danske flåde og handelsflåden, i 1807.
 • Statsbankerot

  Endnu en af konsekvenserne af krigen, der var ikke råd til at genopbygge en stor og mægtig handelsflåde
 • Konsekvenser af krigen

  Den danske konge mistede både flåden i napoleonskrigene, men skulle også afstå Norge og Sverige