Svensk historia_Ostbollarna

 • Period: to

  Stormaktstiden

  På 1600 talet blev Sverige en av europas stormakter. Därför kallas den här tiden stomaktstiden i svensk historia.
 • Period: to

  Trettioåriga kriget

  Ute i Europa rasar en kamp mellan protestantiska och katolska länder som kallas det trettioåriga kriget.
 • Period: to

  Kristina blev drottning

  Gustav II Adolfs enda barn hette Kristina, hon var bara sex år när hennes pappa dog och hon blev genast sveriges drottning.
 • Kungen (Karl XI) började regera

  Karl XI blev vår förste enväldige kung och var bara ansvarig inför Gud, hette det. Hans valspråk var "herren är min beskyddare".
 • Period: to

  Frihetstiden

  Stormaktstiden är slut och nu börjar det en ny tid. Varför den kallas frihetstiden? - Jo det är för att nu man fick börja skriva och tala fritt.
  Under 1700 talet ökar befolkningen i Sverige-Finland med ungefär 1 000 000 till nästan 3 000 000 invånare. Det finns över 100 städer och brukssamhällen, men det flesta är mycket små.
 • Period: to

  Anders Celsius levde

  Anders Celsius var en astronom och mattematiker. Han gjorde bland annat mätningar vid polcirkeln och bevisade att jorden inte är helt rund utan något tillplattad vid polerna. Han kom också på den hundragradiga termometern.