Stormaktstiden

By groda
 • Period: to

  Sotmaktiden

 • Tonåring på 1611

  Jon Persson var en tånåring på 1600-talet. Han var smal men stark. Han vägde 59 kg och var 1,62 m lång. Han var nästan 18 cm kortare än alla andra 17-åriga tonåringar. Han var också nästan 15 kg lättare. Jon var en erfaren jägare. Han hade dödat två bestar med sitt spjut. Sverige låg i krig med många länder. Då behöver man soldater. Kriget kåstade pengar och det var dyrt att ha legosoldater.
 • Socken och Roten

  Socken och Roten
  Alla prästar skulle skriva upp listor med alla män från varje socken. Männen delades in i grupper som kallades rote. Det fanns tio män i en rote. Man bestämde en av dem som skulle bli knek. Jons namn stod på en sådan lista
 • Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf
  När Karl IX dog fick hans son, som bara var 17 år, Gustav den II Afolf bli Sveriges nya Kung. Engligt svensk lag så fick inte han regera förrän han var 24 år. Trots det så gick de mäktiga adelsmännen med på att han skulle få regera tidigare. Han var tvungen att lova att han skulle dela makten med riksrådet. Han var också tvungen att lova att det skulle vara rådet som bestämde om det skulle bli krig eller fred.
 • Det tretioåriga kriget

  Det tretioåriga kriget
  Det så kallade tretioåriga kriget hade många orsaker. Dels var det skillnaden mellan katoliker och protestanter. Protestanterna var säkra på att deras kristendom var den rätta. Samma sak var det för katolikerna. De tyckte att deras kristensom var den rätta.
 • Drottning Kristina

  Drottning Kristina
  Kristina var bara 6 år när hennes pappa stypade i Lützen. När budet kom fram i Stockholm så sotd det klart att Kristina en gång skulle regera Sverige. Hon uppfostrades som en pojke. Hon fick samma utbildning som en prins skulle ha fått. När hon blev myndig skulle hon få göra allting som en kung skulle få göra. Det fanns bara ett undantag. Hon skulle inte behöva leda arméer.
 • Westfaliska Freden

  Westfaliska Freden
  Efter tretio års krig så blev det fred i det tyska landskapet Westfalen.
 • Kristina avgår som drottning

  Kristina avgår som drottning
  År 1654 bestämde Kristina att avgå från tronen. Hon gjorde det helt fiviligt. Hon reste till rom. Hon hade med sig smycken, tavlor och försökte att ta med sig sitt bibliotek. Hon lyckades aldrig med alla sina böcker. Vissa blev stulna på vägen tid. Andra var hon tvungen att sälja för att få pengar. Man vet inte ricktigt varför hon avgick från tronen.
 • Karl XI

  Karl XI
  Karl XI var bara 4 år när hans pappa, Karl X Gustav dog. Tills han blev myndig så skulle någon förmyndare styra Sverige. Det stod i testamentet som kungen hade låtid skriva dagen innan han dog.
  Regeringen skulle bestå av:
  Änkedrottningen, Hedvig Eleonora, och de fem höga riksmänen.
 • Prins med Dyslexi

  Prins med Dyslexi
  En omfattande studieplan gjordes upp. Prinsen måste ju lära sig mycket. Han skulle förbättra sin svenska studera tyska och även finska. Han var även tvungen att lära sig latin och franska. När Karl XI var nio år samlades förmyndarna för se vad han han hade lärt sig. Då blev de förskräkta. Han hade svårt för språk. Han stavade ofta fel och hade svårt för att läsa.
  Idag vet vi att det är för att han hade dyslexi.
 • Förmyndarna hade inte skött sig bra

  1680 kallade kungen samman en riksdag i Stockholm. Han hade blivit populär nu när folket tyckte att han hade skött sig bra i kriget. Nu vågade Karl den XI anklaga förmyndarna efter allt de har gjort. Han tyckte att det hade skött sig dåligt. Han krävde att herrarna på förmyndarregeringen skulle straffas för sitt slarv. Kungen fick som han ville. Rådsherrarna fick betala 4 miljoner riksdaler till staten. Rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie var rikast och fick betala mest.