Stormaktstiden

 • Period: to

  Stormaktstiden

  Stormaktstiden är där det är som mest krig.
 • Präster störe makt.

  Präster störe makt.
  På 1600 talet fick prästerna störe makt. På söndagar gick alla till kyrakan och om man inte gjorde det kunde djävulen förfölja den. Dem som var utlänningar var också tvungen att gå till kyrkan.
 • Karl IX död!

  Karl IX död!
  År 1611 dog Karl IX. HAn föddes år 1599. Hans son Gustav Adolf var bara 17 år. Igentligen skulle han bli kung när han var 24 sa regeringen.
 • Slaget vid Lütsen

  Slaget vid Lütsen
  Slaget vid Lütsen var blodigt. Dem förlorade sin ledare och ledde dom vart dem skulle.
 • Hjälper protestanterna

  Vapen stilaståndet dem hade med Poolen var slut, bestämde Sverige att dem skulle hjälpa protestanterna i Tyskaland. Det var Sveriges skyldig het. För att om katolikerna skulle vina, mot protestanterna så skulle österrikes kejsare leda sin arme norr ut och då skulle säkert sverige förlora allt dem hade ägt.
 • En arme mot Tyskland

  År 1630 fördes en arme över mot Tyskland. Katoliker och Protestander krigade mot varandra.
 • Slaget vi breitenfeld

  Slaget vi breitenfeld
 • Stupade Gustav II Adolf

  Stupade Gustav II Adolf
  1632 stupade Gustav II Adolf. Landets förmyndare fick regera tills den kung som var för lite hade blivit stor.
 • Kristina, regerande drottning

  Kristina, regerande drottning
  När Kristina var sex år, fick dem veta att hennes far döt i Slaget vid Lütsen. När dem fick reda på det, viste alla att hon en gång skulle li kung. Föreldrarna uppfostrade henne som pojke. Det var för att dem igentligen vill ha en pojke. Kristina tyckt om det. Hon tyckte om lång kläningar och korta sjkolar. 1644 blrv hon myndig. Då var hon 18 år. Då blev hon kung/drottning.
 • Krig med Danmark

  Krig med Danmark
  Svenskarna tog med sig en stort skepp. Men kruttförådes antänder gjorde att dem sprengdes framför ögonen på danskarna.
 • Tretioåriga krigets slut

  År 1648 tog tretiåriga kriget slut. Under tretiåriga kriget har många människor svält igäl. Många krig var under den tiden.
 • Kristina går ner från tronen

  Kristina går ner från tronen
  1654 avgår kristina från tronen.
 • Ulrika Elinora

  Ulrika Elinora
  Ulrika Elinora levde 1656-1741. Hennest pappa var Karl XI. Hon föddes på slottet.
 • Köpenhamn vill ha fred

  Köpenhamn vill ha fred
  År 1658 tågade en svenska arme mott köpenhamn. När dem kom fram, var danskarna inte bereda. Dem gjorde fred så snabbt som möjligt. Men sverige fick Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Trondheims län och Bornholm.
 • Karl XI myndig

  Karl XI myndig
  1672 blev Karl XI myndig. När han blev myndig blev han också kung. Innan han var myndig var förmyndarregeringen som var kung kan man kalla. Men det var dem som styrde Sverige. med stöd från präster, borgare och bönder igenomförde det att adel måste lämna lite gods till gårdar. Som innan har fått belöningar för sin gård.
 • Snapthanar

  Snapthanar
  1676 slaget vid Lund. Snaphanarna segade en blodigt slag mot Danmar.
 • Drottning Kristinas död!

  Drottning Kristinas död!
  Kristina dog år 1689. Hon begravdes i krykan Peterskyrkan. Under tiden när hon lefts har folk målat många portret av henne.
 • Dog Karl XI

  Dog Karl XI
  Kungen som hete Karl XI dog. När bregravningen skulle göras, så började slottet tre kronor brinna.
 • Karl XII död

  Karl XII död
  1697 dog Karl XII. Han hade en fru som han gifte sig med. Dem fick sju barn. Fyra av dem barnen dog som unga. Karl hade lätt för att läsa och skriva, men hans far hade svårare.
 • Karl XI död!

  Karl XI död!
  Karl XI dog 1679. Ett år senare när han döt skulle han blivit myndig. Karl XI skulle leda en arme mot ett krig. Men det gick inte. För någon dag innan hade han fått ett skot i låret och kunnde inte gå. Såret från skåtet blev så infekterat så han dog.
 • Slaget vid Narva

  Slaget vid Narva
  Svenskarna hade brist på mat och ville vina så snabbt som möjligt.
 • Grannarna anfaller

  Grannarna anfaller
  När sverige fått en ny ung kung. Tänkte alla andra länder gå på och kriga. Men det granneländerna inte visste var att sverige var väl förberäd. Det anfalet sverige gjorde var en av Europas bästa krig.
 • Tro och att veta

  Tro och att veta
  På 1600 talet trodde man att häxor och jävular fanns. Att hääxorna skulle komma och hämta barnen på natten. Barn kunnde peka ut någon som dem set varit häxa och den som man pekade på brändes på bål. Människorna kunnde också gå och tycka att vissa människor var häxo ch inte andra.
 • Poolen, Ryssland och Danmark till angrep.

  Poolen, Ryssland och Danmark till angrep.
  Under 1700 talet gick poolen, ryssland och Danmar till angrep. Under kriget var det många som svälte igäl. Kriget hållde på i 20 år och äfter det var kriget slut.
 • Nederlag vid poltava

  Nederlag vid poltava
  1709 så hade kungen Karl XII börjat med fälttåg mott ryssland. Ryssarnas soldater hade varit fler vid Narva. Men den här gången hade svenskarna övat upp sina soldater jätte bra. Svenkarn var slitna när dem krigat mott ryssarna. Många dog av hunger.
 • Slut på krig

  Slut på krig
  År 1719 slutade kriget.