Stormaktstiden

By Nellie.
 • Period: to

  Stormaktstiden

  stormaktstiden
 • Gustav ll adolf.

  Gustav ll adolf.
  Han blev kung när han bara var 17 år men han fick inte styra fören han var 24.
 • Bönder blev soldater

  Bönder blev soldater
  Det var för få soldater så man tog ut ofriviliga bönder
 • 30 årigt krig

  30 årigt krig
  Kriget var i 30 år men alla land var inte med samtidigt. Som Sverge var med till och från. kriget slutade år 1648
 • Slaget vid lutzen.

  Slaget vid lutzen.
  svege drabas av en masa dima sp att kungen inte kan ge årder och han rider villse och komer till måtståndarna och blig sjuten och tyskarna plundrar hans kropp
 • Upp fostran.

  Upp fostran.
  När kungen dog visste alla att det var Kristina som skulle efter träda så hon upp fostrades som en pojke. Det är nog ett själl till att hon sa upp sig och för att hon inte fick träfa sin mamma.
 • Kristina blir myndig.

  Kristina blir myndig.
  Nu kan kristina styra landet själv och hon gör det bra och alla adels män drar en lätad suk.
 • Från protestant till Katolik

   Från protestant till Katolik
  Keistina säjer upp sig och Karl den 10 tar över. Ingen fatta varföt hon blev katolik.
 • Kal 10s tid

  Kal 10s tid
  När kungen dog var man tvungen att snaba på prinsens
 • Karl XI :s tid.

  Karl XI :s tid.
  karl var 4 år när hans pappa dog. Han var tvungen att lära sig en massa saker väldigt snabt och när man märkte att princen stavade fel blev man väldigt oroliga. Men nu vet man at det är delxi
 • Häxor pch trolkarar.

  Häxor pch trolkarar.
  HäxorDet var en orolig tid och man var räd och hade lät att börga fantiseta. Många kvinor och män avled uttan anledning. Det var mäst kvinor som avleds i sverge
 • Tre kronor briner.

  Tre kronor briner.
  Det börgade brina på slotets vind. När man upp täkte branden kunnde man inte ståpa den.Man slängde utt böker tavler och masa andra saker vissa fick bära kistan med karl xI i. Allt bran upp förutom en del av högra flygen.
 • Slager vid Narva.

  Slager vid Narva.