Den nya tiden - stormaktstiden

 • Period: to

  Den nya tiden- Stormaktstiden

 • Vad hade hänt tidigare?

  Vad hade hänt tidigare?
 • Skeppet Vasa

  Skeppet Vasa
 • Gustav II Adolf 1611-1632

  Gustav II Adolf 1611-1632
  </a>Gustav II Adolf
  Gustav II Adolf gjorde mer än att bara kriga. Han bestämde att de fyra stånden skulle samlas för diskutera olika förslag ett par gånger om året. Regler skapades. Först skulle de olika stånden träffas och sedan alla tillsammans.
  Gustav II Adolf delade också in Sverige i län och varje län fick en landshövding. Länsindelningen har vi fortfarande kvar. http://www.vasamuseet.se/sv/Skeppet/Kung-Gusav-II-Adolf
 • Drottning Kristina 1644-1654

  Drottning Kristina 1644-1654
  Under Kristinas tid ökar adeln sin makt. De fick gårdar som betalning för att de varit skickliga fältherrar i kriget och gårdar såldes för att få in mer pengar i statskassan. Det kostade mycket att föra krig. Det kostade också att behålla makten i erövrade områden.
  Kristina abdikerade 1654 och lämnade tronen till sin kusin Karl X Gustav. SJälv reste hon till Rom och konventerade till katolik. Kristina är begravd i Petrikyrkan i Rom
 • Period: to

  Karolinska tiden 1650-1718

 • Karl X Gustav 1654-1660

  Karl X Gustav 1654-1660
  Kriget mot DanmarkKristinas kusin som fick ta över tronen. Han var kung i 6 år och det var krig hela tiden.Han lyckades driva igenom att adeln fick lämna tillbaka en del av gårdarna de tidigare fått. Han bestämde också att en 1/4 av de skatter som bönderna betalade till adeln skulle gå till kungen och staten istället.
 • Krig mot Danmark om och om igen

  Krig mot Danmark om och om igen
  I freden i Roskilde 1658 blev landskapen Skåne, Blekinge och Halland svenskt. Under flera hundra år hade de tillhört Danmark. Många var missnöjda och i södra Sverige var det många som anslöt sig till en hemlig armé som gjorde motstånd mot kungen. Snapphanar kallades motståndsmännen. KarlX Gustav startade snart
  ett nytt krig mot Danmark men den gången förlorade Sverige och fick 1660 lämna ifrån sig Bornhom och Trondheims län.
 • Karl XI 1672-1697

  Karl XI 1672-1697
  Karl XI var bara 4 år när hans pappa dog. En förmyndarregering bestämde tills han blev gammal nog att regera. Rådsherrarna som hade regerat hade kört ekonomin i botten. De ställdes till svar och fick böta massor av pengar. 1680 beslutade riksdagen att kungen skulle vara enväldig. Många ville ha en stark kung efter att förmyndarregeringen inte hade skött landet så bra. I Frankrike hade Ludwig den XIV gjort sig enväldigt och det inspirerade.
 • Karl XII 1697-1718

  Karl XII 1697-1718
  Blev kung när han var 15 år. Ryssland, Polen och Danmark såg sin chans att ta tillbaka områden. Det blev krig igen. Kungen överraskade sina motståndare och vann mot Danmark, sedan mot Ryssland i Narva 1700 och Polen. Ryssland erövrade Ingermanland medan Sverige stred mot Polen. Nu gick det inte så bra längre. Kungen förlorade stort i slaget vid Poltava. Han gav sig av till Turkiet för att få sultanten att starta krig mot Ryssland. Kungen stannade i 5 år innan han gav sig av till Sverige igen.
 • Karl XII blir skjuten

  Karl XII blir skjuten
  Artikel om Karl XII1715 var kungen tillbaka i Sverige. De tre fiendena Ryssland, Polen och Danmark hade förklarat krig igen. Svenskarna var väldigt trötta på alla krig och det hade dessutom varit missväxt så det var ont om mat. Det fanns inte längre någon kraft kvar i armen. Sverige förlorade alla områden på andra sidan Östersjön. Karl XII försökte ändå ersätta de förlode områdena genom erövra Norge.Kungen blev skjuten i Norge.
 • Varför blev Sverige en stormakt?

 • Sveriges stormaktstid tar slut

  När Karl XII kom till makten var Sverige ett väldordnat rike. Det hade varit fred ett längre tag och det fanns gott om pengar i statskassan. När kungen dog var det något helt annat. Hela riket var fattigt. Vid fredan i Nystad 1721 fick Sverige lämna ifrån sig alla områden runt Östersjön. Bara en liten del av Pommern och WIsamr i Tyskland fick behållas. Grannländerna behövde inte längre frukta Sverige. Stormaktstiden var över.