Svensk historia_Mace

 • Period: to

  Stormaktstiden

 • Period: to

  Det 30 åriga kriget

  Protestanter VS. Katoliker sverge hängde med protstanterna. Den tyska kejsaren stödde poven och slogs för katolikerna.
 • Vasaskeppet sjunker

  Vasaskeppet som skulle bli den svenska flottans stolthet sjönk på sin första resa mitt i stockholms hamn. Skeppet hade 64 kanoner och massa krut och kanonkulor, Bara en kanonkula kunde väga 12 kilo Vasa var verkligen tungt lastad.
 • Gustav Adolfs död

  I slaget vid Lützen red Gustaf Adolf vilse i dimman och kom in på fiende mark och dödades omedelbart men svenskarna pownade de ändå!!!!
 • Period: to

  Frihetstiden

 • Period: to

  Eva Ekeblad-Första vetenskapskvinnnan

  Eva var den första kvinnan som valdes in i Vetenskapsakademin år 1748. Sedan skulle det dröja 200 år innan nästa kvinna valdes in. Ekeblad exprimenterade med potatisen och märkte hur nyttig den var, och samma år hade hon skickat in prover på bröd, brännvin, stärkelse och puder till de, och allt gjort av potatis. De lärda herrarne blev imponerade och bestämde att även lärda kvinnor kunde vara med i akademin.
 • Kriget i Ryssland

  Gustav lll startade krig mot Ryssland för han hade så många emot sig så han startade kriget mot Ryssland för att folk skulle få annat att tänka på.
 • Gustav III:s död

  Kungen hade bjudit många förnäma gäster till en maskerad i det nybyggda oprahuset i Stockholm. Han hade fått mänga hotbrev om att inte gå dit men lyssnade inte för han ville vara med på sin egen fest. Sen kom adelsmannen Ancarstöm och sköt kungen i ryggen. Två veckor senare dog kungen av sårfeber.