Stormaktstiden

 • Period: to

  Stormaktsstiden

 • Gustav ll Adolf

  Gustav ll Adolf
  Gustav ll Adolf blev kung när han var 17 år för att hans pappa dog.
  Gustav ll Adolf var en krigar kung och krigade till Sverige mycket mark. Han gifte sig med Maria Elionora. Han fick en dotter som hette Kristina år 1626. Han gick i krig mot Ryssland, Polen och Danmark. Han dog i ett krig i Lutzen.
 • Drottning kristina

  Drottning kristina
  Drottning Kristina var dotter till Gustav ll Adolf. När hon var sex år dog han. Hon utbildades som en prins och var ducktig på språk. Drottning
  Kristina var tvungen att gifta sig med hennes kusin Karl Gustav men det ville hon inte göra. Hon tyckte att prottestantismen var kall och tråkig och intresserade sig för katolisissmen. Drottning Kristina abdikerade år 1654 Karl Gustav som var hennes kusin blev sedan kung.

  Drottning Kristina flyttde till Rom och blev katolik.
 • Trettioåriga kriget

  Trettioåriga kriget
  Svenskarna gick in i trettioåriga kriget som var i Tyskland år 1627. Sverige gick in i kriget för att Österikets kejsare som var katolskt ville ta över det prottestantiska landet Tyskland För att göra det katolskt och för att få vara kejsare över landet. Sverige gick in i kriget för att hjälpa landet och för att om Kejsaren besegrade Tyskland kunde arméen vandra norrut och ta över allt som Sverige hade krigat till sig.
 • Slaget vid lutzen

  Slaget vid lutzen
  Slaget vi lutzen pågick en hel dag men på förmiddagen förlorade Sverige sin kung Gustav ll Adolf. men Sverige vann kriget.
 • Danmark hotas av undergång

  Svenska arméer anföll danska öar och då var köpenhamn hotat.
 • Svenskarna tar Danska öar.

  Danskarna gjorde fred i Brömsebro. Svenskarna togg öarna Gottland, jämtland och Herjedalen. Sverige får också tullffrihet genom öresund och för säkerhetsskull skulle Svenskarna ha Halland i trettio år.
 • Det trettiåriga kriget avslutas

  Det trettiåriga kriget avslutas
  De trettiåriga kriget avslutades i westfalen som är ett landskap i Tyskland. Tyskland förblev prottestantiskt. Gustav ll Adolfs dotter Drottning Kristina var bara sex år när han avled så en som hette Axel Oxenstiärna fick ta hand om landet tills Kristina blivit myndig.
 • Krig mot Polen

  Krig mot Polen
  Hela Östersjön höll på att bli Svensk. Sverige ville ha fler hamnar så att man kunde få in pengar för tull. Det var Karl X Gustav som ledde fälttågen. Man gick i angrepp sedan mot Polen men de ville inte ge sig. Medans Svenskarna var i Pålen så planerade Danmark att ta tillbaka det som de hade förlorat.
 • Karl Xl

  Karl Xl
  Karl xl föddes 1656 och hans pappa dog 1660 då var han fyra år. Han blev kung när han var 17 år. Han var duktig på att rida. Han hade svårt att läsa och skriva. Han ledde krig mot Danmark och Lund.
 • Den Svenska arméen tågade över Bält

  Svenskarna hade ingen flotta att ta sig över Bält med så då tog Karl X Gustav sin armée och tågade tillbaka över östersjön till Danmark.
 • Svenskarna vill erövra hela Danmark!!!

  Karl X Gustav bestämde sig för att ta över hela Danmark och började att gå emot Köpenhamn men Danskarna kämpar hårt för sin huvudstad. Svenskarna drar sig tillbaka. Danmark får tillbaka Trondheims län och Bornholm.
 • Stormakt

  Stormakt
  Sverige var under Stormaktstiden en stormakt i Norra Europa.
 • Fred i Roskilde

  En stor Svensk armée tågade mot Köpenhamn. Danskarna ber om fred i Roskilde och Sverige tar Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Trondheims län och Bornholm.
 • Skåne blir Svenskt

  Skåne blir Svenskt
  Svenskarna försökte länge att ta Skåne men Skåne kämpade emot. Svenskarna tar Skånska gårdar och dödar bönderna och till slut blir Skåne svenskt.
 • Hungersnöd

  Det var en svåra skördeår och det blev då en hemsk hungersnöd på 1690-talet. Det var svårast hungersnöd i Norrland och Finland. I Finland svälte var tredje människa. Det fanns mycket brödsäd i Skåne men man kunde inte exportera mat.
 • Slottet tre kroner brinner!!!

  Slottet tre kroner brinner!!!
  Slottet tre kronor var Stockholms förra kunga slott. Han som ritade slottet hette Tessin och har också ritat Stockholms nuvarande slott.
  Slottet börgade brinna när man höll på att göra i årdning för Karl Xl:s begravning. Den gamla enkedrottningen, Karl Xll och hans systrar skyndade ut. Elden spred sig snabbt. I slottets bibliotek försökte man slänga ut så många böcker som möjligt men 18000 böker han brinna ner.
 • Sverige fick anngripare för Sveriges kung Karl xll var ung.

  Sverige fick anngripare för Sveriges kung Karl xll var ung.
  Danmark, Ryssland och Polen tänkte angripa Sverige nu för att Sverige hade en så ung Kung men Sverige hade ett jätte bra försvar så Sverige börgade att gå mot Danmark de var inte berädda på annfallet så de gjorde fred. Sedan gick Svenskarna imot Narva i Ryssland som led ett svårt denerlag så Sverige fick en stor seger. Sedan gich man i mot Polen som inte ville ge sig så det blev ett sexårigt krig men till sistvan sverig.
 • Häxbåler

  Häxbåler
  På slutet av 1600-talet trodde man att det fanns häxor och trollkarlar. Man trodde att häxor och trollkarlar hjälpte djävulen som var alla människors fiender. Man trodde också att de kunde trollla på människor och djur sjukdomar. På nätterna trodde man att häxorna och trollkarlarna flög till blåkulla och hade fester med djävulen och hanns medhjälpare. på vägen dit plockade de upp barnen från deras sängar och tog med de till festerna med djävulen. Sedan brände man de på bål om någon var anklad