Karl12

stormakstiden

 • Period: to

  STOTMAKSTIDEN

 • Gustav II Adolf blir kung

  Gustav II Adolf blir kung
  år 1611 blir Gustav II Adolf kung, hans pappa karl IX dör.
  Han var då 17 år från början tyckte den svenska lagen att han inte skulle få regera förrän han fyllt 24 år. Mäktiga adelsmän gick med på att han fick regera tidigare.
 • Danmark och Ryssland sluter fred

  Danskarna har vunnit kriget de har tagit Kalmar och Älvsborgs fästning. Det var nog! Danskarna kan inte ta alla städer.om svenskarna skulle sluta fred med Danmark skulle dom få betala en lösen summa på 1 miljon riksdaler.
 • trettioårigakriget !

  trettioårigakriget !
  I Tyskland rasade sedan 1618 ett stort krig. Det blev inte fred förän 1648
 • Fred med polen

  Fred med polen
  År 1629 slutade kriget mellan Sverige och Polen. Soldaterna enades om vapenstillestånd.
 • Westfaliska freden 1648

  Westfaliska freden 1648
  Alla in blandade tröttnade till slut. Fred slöts i Westfalen. Kjesaren blev aldrig ledaree för ett katolskt Tyskland. Det svenska väldet växte och Sverige fickk områden i Tyskland.
 • Drottning kristina abdilerar

  Drottning kristina abdilerar
  Under resan till Rom så övergick Kristina till den katolinska tron.
  Hon dog i Rom år 1689.
 • hungersnöd !

  hungersnöd !
  Det blev hungersnöd i Norrland men det var ännu värre i Findland.
  Var tredje människa dog av svält där.
 • Slottet brinner !

  Slottet brinner !
  År 1697 brinner slottet tre kronor. Det började brinna i vinden och sedan spred sig till övriga slottet.
 • DAnmark sluter fred snabbt !

  DAnmark sluter fred snabbt !
  En svensk armé gick i land på Själland, Några mil från Köpenhamn.
  Danskarna hade inte väntat att fienden skulle komma så snabbt så dom skyndade sig att sluta fred.
 • Slut på kriget !

  Slut på kriget !
  Karl XII´s armé tågade in i Norge. Han hade kryppit hälten ur löpgraven när han studerade hur soldaterna jobbade och träffades av ett skot i huvudet.