Sammanfattning Stromaktstiden

 • stormaktstiden

  stormaktstiden
  Det här är en sammanfattning om stormaktstiden!!Jag kommer att berätta om den...
 • Period: to

  stormaktstiden

  en sammanfattning om stormaktstiden i Sverige
 • Prästerna fick större makt.

  Prästerna fick större makt.
  Det var många adelsmän som blev rikare av kriget.
  Prästerna blev inet rikare,men dom fick större makt över människornas ökande under 1600-talet.
  Alla var skyldiga att gå till kyran på söndagar!!
 • Förlorat släktingar i linköping!!

  Förlorat släktingar i linköping!!
  Det var många män som hade förlorat släktingar i linköpingmKarl IX hade avräättat den förnämsta männen i rådet...
 • Karl IX

  Karl IX
  Hermans historia som jag tänkte att man kunde titta på!! Karl IX dog 1611 när hans son bara var sjutton år.Gustav adolf blev kung efter det.
  Men enligt svensk lag fick han inte regera innan han blev tjugofyra år gammal.
 • gustav adolf var välutbildad!!

  gustav adolf var välutbildad!!
  Han kunde ganska många språk han lärde sig Fanska,Tyska och Latin.Matematik,historia,kristedom och krigskonst(som var väldigt viktigt för den som skulle bli kung) kunde han också!!!
  Han reste väldigt mycket med sin far som bara 6 åring..
 • trettioårigakriget!! Från 1618 - 1648

  trettioårigakriget!! Från 1618 - 1648
  år 1618 startade ett väldigt stort och långt krig det varade i trettio år!!
 • Fred med Danmark och Ryssland!!

  Fred med Danmark och Ryssland!!
  Danmark van sergrar i som karl IX stardeade när han levde.
  Danmark tog några landskap och sverige blev avstängd ute från havet i väster eftersom Halland och Bohuslän tillhärde ju Danmark-Norge.
  Om svenskarna vill ha tillbaka alvsborgs festning så behövde dom betala 1 miljon riksdaler.Det tog sex år för svenskarna att betala,men sen fick dom tillbaka älvsborgs färstning!!
 • Slaget vid Lutzen!!

  Slaget vid Lutzen!!
  6 November,Gustav adolf anfall inte på morgonen för att det var så mycket dimma,och sen så kom solen och då kramade han hans händer runt svärdet och bad en bön.
  Kriget blev väldigt blodigt och förvirrat,Tusentals soldater dog i Lutzen.
 • Nyhets-transport!!

  Nyhets-transport!!
  Idag så kommer alla nyheter på tv eller radio,vi kan till och med se vad som händer direkt i tv-soffan.Men då så var det annorlunda då tog det ganska lång tid att transportera nyheten kanske några veckor vem vet,det beror också på hur långt borta nyheten är!!
  SOM NÄR GUSTAV ADOLF DOG SÅ TOG DET EN MÅNAD FÖR DOM ATT FATTA DET!!
 • Fem ämbetsverk!!

  Det var fem ämbetsverk på 1600-talet och dom var
  1.riksmästare och han tog hand omm alla utkomster och inkomster.
  2.rikskansler,han hade stor makt.
  3.riksamiral,han var chef för flottan.
  4.riksmarsk,han var chef för landhären.
  5.riksdrotsen han var chef för alla domstolar och domare och sånt
 • Falu koppargruva!!

  Falu koppargruva!!
  Besök i Falu koppargruva!!Falu koppargruva kallas det gamla berget i gamla böcker och brev.
  Det var en fransman som besökte gruvan är 1635 ,han berättaed hur häpen han blev när han tittade ner i gruvöppningen.
  Det var väldigt djupt och brett!!
 • Plågor av utvalning!!

  Plågor av utvalning!!
  Under 1637 så var det 27 soldater som blev utvalda i Bygdeå/västergötland!!
 • trettioårigakriget 1648

  trettioårigakriget 1648
  Kriget slutade 1648,och kriget handlade om religoner och makt,så det var ett väldigt långt krig!!
 • omyndiga kvinnor!!

  omyndiga kvinnor!!
  En ogift vuxen kvinna var fortfarande omyndig,för att hon hade hennes pappa som förmyndare,eller om pappan var död så hade hon sin broder som förmyndare!!
 • stromangrepp mot köpenhamn!!

  stromangrepp mot köpenhamn!!
  En natt i Februari så gick svenskarna till anfall mot Köpenhamn,men danskarna kämpade jättemycket för att inte förlora sin huvudstad.
 • karl X Gustav!!

  karl X Gustav!!
  En natt i februari så dog Karl X Gustav han dog i hög feber som han hade dag efter dag tills han dog.Det hände i göteborg när Karl ville skrapa fram mer pengar till krigen mot Danmark!!
 • Riksdag i stockholm!!

  Riksdag i stockholm!!
  1680 så kallade kungen in en riksdag,kungen hade blivit me populär.Folk tyckte att han var duktig i krigen.
  Så nu vågade han anklaga förmyndarregeringen.Han sa att dom inte hade klarat av sitt uppdrag.At dom hade gjort fel på allt.
 • Arbetare under stormaktstiden!!

  Arbetare under stormaktstiden!!
  Under 1600 talet så arbetade man bort berg med hackor och andra verktyg och inte förens 1700-talet så kom krut till och då kunde man spränga bergen i bitar,och krutet användes också i vapnen redan på 1300-talet men det var för lång tid och för dyrt för att spränga med!!