Stormaktstiden

 • Gustav ll Adolf

  Gustav ll Adolf
  År 1594 föddes kungen Gustav ll Adolf och stupade vid kriget i Lûtzen år 1632. Han hade en dotter som hette kristina Elenora.
 • Period: to

  Stormaktstiden

 • Karl Xl dog

  Karl Xl dog
  År 1611 dog kungen Karl Xl . Hans son Gustav Adolf, som bara var 17 år , blev kung.
 • Trettioåriga kriget

  Trettioåriga kriget
  I Tyskland rasdade sedan 1618 ett stort krig. Det blev inte fred förrän 1648, efter trettio års förödande strider. Det var religons krig mellan protestanter och katoliker. Trettioåriga kriget var inte enbart en kamp om vilken kristen tro som var den rätta. Krige var också en kamp om makt.
 • Drottning Kristina

  Drottning Kristina
  Drottning Kristina föddes år 1626. Kristina hade inte fyllt sex när hennes far stupade i kriget vid Lützen. Hon fick samma utbildning som en kung hade fått. När hon blev myndig vid 18 års ålder, skulle hon veta allt som en kung måste kunna.
 • Slaget vid Lützen

  Slaget vid Lützen
  Den 6 november drabbade den svenska hären och den kejserliga samman vid Lützen, en liten stad i Sydtyskland. Slaget blev blodigt och förvirrat. Tusentals soldater stupade. Slaget var ingen seger för den svenska hären. De hade förlorat sin ledare.
 • Fem ämbetsverk

  Fem ämbetsverk
  Det fanns fem olika ämbesverk. Det var riksskattemästaren, rikskanslern, riksmiralen, riksmarsken och riksdrotsen. Dessa fem riksämbetsmän skulle nu vara förmydarregering för Kristina. Det betydde att det skulle bestämma i hennes ställe, tills hon hade växt upp och blivit myndig.
 • Drottningen och adeln

  Drottningen och adeln
  År 1644 fyllde Kristina 18 år och vart myndig. Nu skulle hon regera över en av Europas stormakter. Det skulle inte bli lätt. Hon började med att ge adelsmännen förmåner. Som lön för att dom kämpade i kriget i Tyskland fick de gårdar och gods av drottnigen. På riksdagen år 1650 krävde de tre lägre stånden att Kristina skulle ta tillbaka en del av de gårdar som adelsmännen hade fått.
 • Tåget över Bält

  Tåget över Bält
  Karl Gustav hade ingen flotta som kunde föra armén över till Själland och Köpenhamn. Då fick han oväntat hjälp av vintern. Januari blev kallare än på många år.Isen lade sig som en bro över Lilla Bält. Kungen riskerade att dränka hela armén när han den 30 Januari år 1658 beordrade marsch över de sviktande isarna. När armén tågade brast isen på ett ställe och flera hndra ryttare försvann i det is kalla vattnet.
 • Freden i Roskillde

  Freden i Roskillde
  En stor svensk armé tågade mot Köpenhamn. Danmark måste be om fred. Den slöts år 1658 i staden Roskillde, några mil norr om huvudstaden. Sverige tog Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Trondheims län och ön Bornholm. Danmark förlorade tre landskap. Danmark var i bittert nederlag.
 • Adeln blir mäktigare

  Adeln blir mäktigare
  Östersjöväldet började byggas upp 1561, då Erik XlV erövrade en del av nuvarande Estland. De var som störst 1658. Under dessa hundra år var krig vanligare än fred. Krigen leddes av kungen och av högre militärer, officerare. De var adelsmän och hade kriget som yrke.
 • Svenska nederlag

  Svenska nederlag
  År 1675 blev det krig igen mellan Sverigen och Danmark. Danskarna ville ta tillbaka det som de hade tvingats lämna ifrån sig i frederna i Brömsbo 1645 och i freden i roskilde 1658.
 • Slottet brinner!!!

  Slottet brinner!!!
  Madan Karl Xll låg död på slottet och man förberedde begravningen bröt plöts eld ut på slottet. Elden spred sig snabbt över hela det gammla slottet Tre Kronor, vars äldsta del var från 1200-talet.