Stormaktstiden

By bynke
 • Gustav ll föds

  Gustav ll föds
 • Period: to

  Stormaktstiden

 • Gustav ll Adofl hade blodbad i Linköping

 • Gustav ll Adolf Blev kung

  Han blev kung när han bara var 17år. Enligt svensk lag så fick inte Gustav bli kung för än han vr 24år. Men dom gick med på att han fick bli kung.
 • Trettioåriga kriget

  Trettioåriga kriget höll på i 30 år
 • Gustav ll Adofl fick Kristina

  Kristina föddes.
 • Kristina föddes

 • Gustav ll Adofl deltog i trettioåriga kriget

 • Gustav ll Adolf vann ett slag!

  Arme vann ett slag i Breitenfeld i trettioåriga kriget.
 • Gustav ll Adofl dog

  Stupade i Kriget Vid Lutzen.
 • Trettioåriga kriget slut

 • Karl Xll föds

  Karl Xll föds
 • Dog Kristina

  Kristina dog efter en sjukdom,
 • Karl Xll blir Kung

 • Karl Xll dör