stormakt-tiden

 • Period: to

  stormakt-tiden

 • Kvinnor

  Kvinnor
  Kvinnor under 1600-talet hade i så mycket rätt. Så här kunde det gå till. Steg 1: först bestämde din far över dig. 2: sen är det din älste bror. 3: sen blir det din man. sen är det kvinnan som bestämde på gården.
 • gustav den ll adolf

  gustav den ll adolf
  Han var Sveriges första kung in i stormakten. Han blev kung år 1611
  och dog vid slaget i Lutzen år 1632
 • Sverige slötfred med Ryssland .

  Sverige slötfred med ryssland år 1617 ryssland fick lämman i från sig
  Kexholm.
 • slaget vi Lutzen.

  slaget vi Lutzen.
  I slaget vid Lutzen dog gustav den ll adolf. Det var dimmit och Gustav den ll adolf råkade ridda in i fiendes arme. Fast Sverige van det kriget. Trots att dom hade förlora den Svenska kungen forsätte Svenslarna in i det 30 åriga kriget.
 • Drottning Kristina

  Drottning Kristina
  Drottning kristina blev kung i Sverige år 1634. Hon hade förmyndare för att hon bara var sex år. När hennes far dog.
 • marschen över lilla bält.

  marschen över lilla bält.
  marschen över lilla bält var en livsfarilg marschars isen sprak en gång och flera hundratals ruttar dog. Dammark var inte beräda på ett anfall.
 • Hur sverige styders.

  Sverige och många andra länder styders så här .
  det fanns fem män som kalade sig för: Fem riksämbetsmän
  hitta ingen bra bild
 • Karl Xl

  Karl Xl
  Den lilla prinsen var ofta sjuk. Han skulle bli kung när han var 4 men han måste vara myndig först. Många trode inte på prinsen Han hade
  en sjukdom som i dag är vanlig diskluys. Hn var sveriges sista kung in i stormats-tiden
 • Krig om småland

  Krig om småland
  år 1675 blev det krig mellan Sverige och Dammark igen. Danskarna ville ta tillbaka det dom hade förlorat i freden. i Brömsebro år 1645 och freden i Roskilde år 1658
 • Svenskarnas slag i Lund.

  Svenskarnas slag i Lund.
  Karl XI vägrade och släppa skåneland. den Svenska hären var på 1100 man. Dansken flydde snabbare än dom hade kommit dit.
 • Kvinnor och barn i krigståg.

  Det blev vanligt att kvinnor och barn följde med på farliga krigs tåg.
  Sennare blev det förbjudet att ta med sig kvinnor och barn.
  Vissa kvinnor solde sina kroppar till män. gitta ingen blid
 • Tre kronor brinner!

  Tre kronor brinner!
  Slottet tre kronnor brinner! år 1697 det var en plöslig brand dom han rädda runt 1800 böker ingen dog vid brannden.
 • Slutet på stormakts tiden

  Slutet på stormakts tiden
  År 1718 var det slut på Sveriges strormakt. Det var Karl Xll som dog i Norige.