Stromaktstiden

 • Period: to

  Stormaktstiden

 • Stormaktstiden börjar

  Stormaktstiden börjar
  stormaktstiden börjar år 1600
 • 1611 kungen Karl IX dör.

  1611 kungen Karl IX dör.
  Kungen IX dör 1611. Hans son endast 17 år får ta över makten
 • förlust nio år

  förlust nio år
  Under nio år, från 1612 till 1632, beräknas de svensk förlusterna till över 50 000 man. I dag, då befolkningen är mer än åtta gånger så stor som då, skulle det motsvara över 400 000 man.
 • Fred sluts i knäred med danmark.

  Fred sluts i Knäred med Danmark. Sverige blir tvunget att betala en lösen på en miljon riksdaler för att få tillbaka Älvsborgs fästning. Som en följd av detta blir det en akut brist på silver.
 • fred ryssland

  Fred med Ryssland i Stolbova. Sverige erövrar Ingermanland och Kexholms län.
 • Sverige & Ryssland

  Sverige & Ryssland
  sverige och ryssland slöt fred 1617
 • Vasa sjunger under sin jungfrufärd

  Regalskeppet Vasa sjunker på sin jungfrufärd i Stockholm, det bärgas 333 år senare. Sverige skickar hjälp till den belägrade tyska staden Stralsund och blir därmed inblandad i det trettioåriga kriget.
 • Vapen tillstånd

  Vapen tillstånd
  Vapentillstånd mellan polen 1629
 • sverige gick in.

  sverige gick in.
  1629 gick Sverige in i 30 åriga kriget.
 • Städer återlämnas till polen

  Ett sex år långt stillestånd sluts mellan Polen och Sverige. Livland och fyra preussiska hamnstäder befinner sig under svensk kontroll. Stilleståndet förlängs sedan med trettio år på villkor att de preussiska städerna återlämnas till Polen.
 • slaget vid Breitenfeld.

  slaget vid Breitenfeld.
  Slaget vid Breitenfeld 1631 stog det första stora slaget vig Breitenfeld. Gustav II Adolfs armé vann en stor seger över den katolske kejsarens trupper.
 • Gustav II stupar.

  Gustav II stupar.
  Stupade i det trettioåriga kriget, Vid Lûtzen 1632.
 • Sveriges första grund-lag

  Riksdagen antar Sveriges första grund-lag, 1634 års regeringsform. Arkitekten bakom regeringsformen är Axel Oxenstierna.
 • post

  Ett postväsende organiseras i Sverige.
 • drottning kristina blev myndig

  drottning kristina blev myndig
  drottning kristina blev myndig och börja regera
 • 1644 krisitna 18 år

  1644 krisitna 18 år
  1644 fyller kristna 8 år och blev myndig. nu skulle hon regera över en av europas stormakter. Det skulle inte bli lätt.
 • första tidningen

  1645 Sveriges första tidning, Post och inrikes tidningar, börjar utkomma.
 • fred w

  fred w
  Westfaliska freden , Alla som var inblandade tröttnade tillslut och det slöts fred.
 • Trettioåriga kriget avslutas

  Trettioåriga kriget avslutas med den Westfaliska freden. Sverige erhåller Vorpommern, Wismar, Bremen-Verden med mera.
 • lämnade makten...

  Drottning Kristina överlämnade sin kungakrona till sin kuisn Karl X Gustav
 • Lämnar Sverige.

  Lämnar Sverige.
  1654 Lämnade drottning Kristina Sverige föralltid till Rom i Italien. Hon ville att hennes kusin Karl Gustan genast skulle bli kung och ta hennes plats. och så blev det.
 • Kristina avgår

  Kristina avgår
  Kristina väljer att abdikera och övergår senare till katolicismen. Karl X Gustav blir ny kung.
 • Tåget över bält

  År 1658 beordrade kunden marsch lver det sviktande isarna på lilla bält. När armén tågade över lilla bält så brast isen. och flera hundra riddare försvann i det kalla vattnet.
 • Freden i Roskilde

  Freden i Roskilde
  Freden i Roskilde år 1658 , Sverige tog Skåne, Halland, Blekinge,bohulslän, Trondheim'slän och ön bornholm. Danmark förlorade tre landskap, Danskarna bad om fred just då år 1658 i Roskilde
 • krig mot polen

  Krig mot Polen. Karl X Gustav gör ett framgångsrikt fälttåg men kör sedan fast. Fred sluts i Olivia utan några gränsförändringar
 • 1674

  Sverige dras in i Ludvig XIV:s krig och anfaller Brandenburg.
 • krig mellan danmark och sverige

  krig mellan danmark och sverige år 1675. Danskarn ville ta tillbaka det som de hade tvingats lämna ifrån sig i brömsebro år 1645.
 • Skepp sjunker

  Skeppet kronan sjunker 1676. Så sent som 1980 hittades rester av vraket utanför Ölands södra udde.
 • Riksdagen inför kungligt envälde

  Riksdagen inför kungligt envälde. Dessutom beslutas att en reduktion av de gods som adeln har erhållit ska genomföras. Detta innebär en kraftig stärkning av statens finanser. Med hjälp av detta byggs indelningsverket upp som ger Sverige en stor stående armé.
 • Familje målning

  Familje målning
  kungen lutar sig mot solen där hans mor sitter. Längst till höger står hans hustru Ulrika Eleonora. I bildens mitt sitter kronprinsen Karl. Med på bilden är också kronprinsens syster och kungens far, Karl X Gustav. Familjebild målad av Ehrenstrahl 1686
 • 1697 magcancer

  Karl XI dör av magcancer. Efter en kort period av förmyndarregering förklaras Karl XII myndig endast femton år gammal. Samma år brinner Stockholms slott ner.
 • 1695-1697

  En svår missväxt drabbar det svenska riket. En fjärdedel av Finlands befolkning svälter ihjäl.
 • stormaktstiden börjar sluta

  stormaktstiden börjar sluta
  stormaktstiden börjar sluta år 1700
 • Knappen kan ha dödat kungen

  enligt folktron var Karl XII hård mot skott. det vill säga osårbar. Hans fiender ska darför ha låtit mörda honom med en av hans egna uniformsknappar. Efter dådet sägs en knekt från västergötaland ha plockat upp kulknappen från slagfältet, tagit med sig den hem och senare kastat i en grusås. 1924 hittade en man en uniformsknapp i samma ås.