Äldre medeltiden till upplysningen (Sverige)

 • Period: 476 to 476

  Västromerska rikets fall

  I September år 476 avsattes den siste romerska kejsaren Romulus Augustulus. Detta anses vara slutet på antiken och början av medeltiden, närmare sagt den äldre medeltiden.
 • Period: 768 to 814

  Karl den Store

  Karl den Store var regent av Frankerriket och blev utnämnd romersk kejsare år 800 av Påven Leo III. Karl den Store's utökade det frankiska territoriet över stora av Europa och spred kristendomen till hedniska områden. Karl den Store stred även mot vikingar från Skandinavien, främst danskar.
 • Period: Jun 8, 793 to Jun 8, 793

  Attacken i Lindisfarne

  Vikingar attackerade klostret i ön Lindisfarne i norra England. Detta var den första dokumenterade attacken från vikingar i England.
 • Period: 995 to 1022

  Olof Skötkonung

  Olof Skötkonung är den man bevisligen kan nämna som Sveriges första kung. Han var en stor orsak till kristnandet av Sverige.
 • Period: 1225 to 1225

  Den äldre västgötalagen

  Den äldsta bevarande texten på svenska uppkom i och med Västgötalagen.
 • Period: 1252 to 1252

  Grundandet av Stockholm

  Birger Jarl grundar staden Stockholm
 • Period: 1348 to 1352

  Digerdöden

  Digerdödens pik i Europa var under denna tid. Denna epidemi dödade ungefär en tredjedel av Europas befolkning.
 • Period: 1397 to 1523

  Kalmarunionen

  En union som sammanförde de skandinaviska nationerna uppkom av anledning att minska Hansan's makt i Östersjöregionen. Denna union upplöstes av Gustav Vasa.
 • Period: Nov 7, 1520 to Nov 9, 1520

  Stockholms blodbad

  Efter att ha vunnit striden mot upprorsmakaren Sten Sture den yngre så kröns Kristian II till kung av Sverige i Stockholm. I samband med kröningsfesten så avrättades Sten Sture's anhängare trots utlovad amnesti.
 • Period: Jun 6, 1523 to Sep 29, 1560

  Gustav Vasa

  Gustav Vasa tar över tronen av Sverige och upplöser Kalmarunionen.
 • Period: 1527 to 1527

  Sveriges reformation

  I Västerås 1527 beslutades det att kronan hade rätt att ta över kyrkans egendomar. Detta var starten på reformationen i Sverige.
 • Period: 1542 to 1543

  Dackefejden

  Dackefejden var ett bondeuppror som startade i Småland. Namnet Dackefejden kommer från upprorsmakarnas ledare Nils Dacke.
 • Period: to

  Stormaktstiden

  När Gustav II Adolf kröntes år 1611 så påbörjades det vi idag kallar den svenska stormaktstiden.
 • Period: to

  Kung Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf också kallad lejonet från norden var en av svenska stormaktstidens huvudfigurer. Han blev mest känd när han beslutade sig för att ansluta Sverige till det 30-åriga kriget. Efter många framgångar så slutade det med att han stupade i strid i Lutzen den 16 november 1633.
 • Period: to

  Trettioåriga Kriget

  Det Trettioåriga kriget var ett krig som uppkom av flertalet orsaker. En av de var religionsfrågan, katoliker mot protestanter. Kriget utspelade sig huvudsakligen på tysk mark. Kriget slutade i och med Westfaliska freden 1648, där bland annat Sverige blev stora vinnare och fick besittningar i norra Tyskland.
 • Period: to

  Drottning Kristina

  Sverige första regerande drottning var Gustav II Adolfs dotter Kristina. Hon regerade mellan 1632 och 1654. Den 6 juni 1654 valde Drottning Kristina att abdikera och hon konverterade till katolicismen och flyttade senare till Rom, där hon senare dog 1689. Detta innebar slutet för Vasaättens tid i den svenska tronen.
 • Period: to

  Slaget vid Lutzen

  Slaget vid Lutzen var under det 30-åriga kriget den 6 november 1632 mellan den svenska armen ledd av Gustav II Adolf och den tysk-romerska ledd av fältmarskalken Wallenstein. Slaget slutade oavgjort och många stupade, däribland Sveriges kung Gustav II Adolf.
 • Period: to

  Freden i Roskilde

  Efter första danska kriget så slöts ett fredsfördrag som innebar att Sverige fick Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län.
 • Period: to

  Kung Karl XII

  Är tillsammans med Gustav II Adolf den mest kända krigarkungen i svensk historia. Efter många framgångar i det stora nordiska kriget så slutade detta krigståg med katastrofen i Poltava där den svenska karolinska armen blev krossade av den ryska Tsarens arme. Den 30 november 1718 dog Karl XII i Norge, detta innebar slutet av Sveriges stormaktstid.
 • Period: to

  Det stora nordiska kriget

  Det stora nordiska startade genom att de omringande nationerna förklarade krig mot det Svenska stormaktsväldet. Detta innebar slutet av stormaktstiden och Ryssland växte och blev nordeuropas mäktigaste land.
 • Period: to

  Slaget vid Poltava

  Det var den sista avgörande striden i det stora nordiska kriget. Slaget var mellan Sverige ledda av Karl XII och Ryssland ledda av Tsar Peter. Ryssland vann striden och detta innebar början på slutet av stormaktstiden.
 • Period: to

  Svea rikes lag

  År 1734 antogs Svea rikes lag av riksdagen som utgjorde grunden till dagens lagstiftning. Lagen trädde i kraft den 1 September 1736.
 • Period: to

  Gustav III död

  Gustav III sköts under en maskeradbal på operan i Stockholm av Jacob Johan Anckarström.