Stormaktstiden

 • Period: to

  Stormaktstiden

 • Allt börjar

  Allt börjar
  Gustav II Adolf blir kung i ett läge där Sverige är i krig med Danmark, Polen och Ryssland.
 • Fred i Danmark blev dyrt

  Fred i Danmark blev dyrt
  Fred sluts i Knäred med Danmark. Sverige blir tvunget att betala en lösen på en miljon riksdaler för att få tillbaka Älvsborgs fästning. Som en följd av detta blir det en akut brist på silver.
 • Gustav II Adolf stupar

  Gustav II Adolf stupar
  År 1613 stupar Gustav II Adolf i kriget mot ryssarna.
 • Fred i Ryssland

  Fred i Ryssland
  Fred med Ryssland i Stolbova. Sverige erövrar Ingermanland och Kexholms län.
 • Kristina föds

  Kristina föds
  År 1626 får Gustav den II Adolf dottern Kristina.
 • Vasa går under

  Vasa går under
  Regalskeppet Vasa sjunker på sin jungfrufärd i Stockholm, det bärgas 333 år senare. Sverige skickar hjälp till den belägrade tyska staden Stralsund och blir därmed inblandad i det trettioåriga kriget.
 • Sverige går in i kriget

  Sverige går in i kriget
  År 1629 beslutade Sverige att gå in i kriget i Tyskland.
 • 30-åriga kriget

  30-åriga kriget
  År 1632 stupade Gustav II Adolf i det 30-åriga kriget vid Lütsen.
 • Post

  Post
  Ett postväsende organiseras i Sverige.
 • Kristina blir myndig

  Kristina blir myndig
  År 1644 fyllde Kristina 18 år och blir därmed myndig.
 • Freden i Brömsebro

  Freden i Brömsebro
  År 1645 tvingades Danmark att sluta fred. Sverige tog Gotland, Jämtland och Härjedalen. Sverige skulle även få tullfrihet när dom seglade i genom Öresund.
 • Tåget över Bält

  Tåget över Bält
  År 1658 beslutade sig Karl X Gustav att han skulle överraska Danmark med ett korståg över Bält.
 • Freden i Roskilde

  Freden i Roskilde
  År 1658 slöts en fred mellan Sverige och Danmark i staden Roskilde strax efter att Sverige hade tågat över Bält.
  I utbyte mot freden fick Sverige Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm samt Trondheims län.
 • Sverige stormar Carlstad

  Sverige stormar Carlstad
  I februari 1659 gjorde svenskarna ett försök att storma staden Carlstad men misslyckades.
 • Sverige stormar Danmark

  Sverige stormar Danmark
  År 1659 gick svenskarna till stormangrepp mot Danmark.
 • Förlust mot Danmark

  Förlust mot Danmark
  Ett nytt krig mot Danmark misslyckas. I freden i Köpenhamn får Danmark tillbaka Bornholm och Trondheims län.
 • Ännu ett krig

  Ännu ett krig
  Sverige dras in i Ludvig XIV:s krig och anfaller Brandenburg.
 • Snapphanar

  Snapphanar
  Snapphanar är skåningar som kämpar mot danskar.
 • Riksdag

  Riksdag
  Riksdagen inför kungligt envälde. Dessutom beslutas att en reduktion av de gods som adeln har erhållit ska genomföras. Detta innebär en kraftig stärkning av statens finanser. Med hjälp av detta byggs indelningsverket upp som ger Sverige en stor stående armé.
 • Dyster tid

  Dyster tid
  Karl XI dör av magcancer. Efter en kort period av förmyndarregering förklaras Karl XII myndig endast femton år gammal. Samma år brinner Stockholms slott Tre Kronor ner.
 • Slutet på stormaktstiden

  Slutet på stormaktstiden
  Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden. Sveriges stormaktstid är definitivt över.