Stormaktstiden

 • Period: to

  Stormaktstiden

 • dog kungen Karl IX

  dog kungen Karl IX
  Hans son Gustav II Adolf blev bara 17 år gammal när han blev kung.
 • Sverige och Ryssland slöt fred

  Ryssland fick lämna ifrån sig Kexholms län och Ingermaland.
 • upphörde kriget mellan Sverige och Polen.

  De stridande enades om vapentillestånd.Tills vidare skulle de inte stirda mot varandra.
 • Gustav II Adolfs

  Gustav II Adolfs
  1631 stod det första stora slaget.Det var vid byn Breitenfeld.Gustav II Adolfs vann en stor seger över den katolske kejsarens trupper.
 • Axel Oxenstierna

  Axel Oxenstierna
  Axel Oxenstierna blev kristinas förmyndare,när Gustav Adolf stupade vid Lützen.
 • Drottning Kristina

  Drottning Kristina
  Drottning Kristina uppfostrades ssom en pojke.Kristina hade inte ens fyllt sex år när hennes far stupade vid Lützen.
 • Drottningen och adeln

  1644 fyllde Kristina 18 år och blev myndig.Nu skulle hon regera över en av Europas stormakter.
 • På riksdagen

  På riksdagen krävde de tre lägre stånden att drottningen skulle ta taillbaka en del av de gårdar som adelsmännen hade fått.
 • Kristina lämnade Sverige

  År 1654 lämnade hon Sverige för alltid och reste till Rom.Det väckte uppståndelse.Hon var ju dotter till Gustav II Adolf,"Lejonet från Norden".
 • Sverige gick till angrepp mot Polen

  Svenskarna ville erövra fler hamnar för att kunna ta in mer pengar på tullar.Den nye kungen,Karl X Gustav,ledde fälttåget.
 • En ny fred slöts

  Då fick Danmark tillbaka Trondheims län och Bornholm.
 • Strax före jul

  1676 förde han en svensk hären med 11 000 man från hela Sverige mot Lund.
 • kallade kungen samman en riksdag i Stockholm

  Kungen hade blivit populär.Folk tyckte att han hade skött sig bra i kriget.
 • Karl XI,dog 1697.

  Ett halv år senare förklarades Karl XII myndig.Han blev enväldig kung och vid kröningen satte han själv kungakronan på sitt huvud.
 • Måste bönderna ta till sina sista pengar,

  och sälja sina kor för att skaffa fram nya knektar till kriget i Polen.
 • På kvällen den 30 november 1718 träffades Karl IIX

  Av en dödande kula vid Fredriksstens fästing i Norge.