5t0rM4k7571d3n

 • Period: to

  Stormaktstiden1337

 • Kalmarkriget 1611-1613

  Kriget var mellan Danmark och Sverige. Freden ägde rum i Knäred 1613.
 • Trettioåriga Kriget 1618-1648

  Kriget rasade i Europa, mest i Tyskland. Gustav ll Adolf stupade i slaget vid lützen 1632.
  Trettioåriga kriget var en serie militära konflikter som utspelades i Centraleuropa, huvudsakligen i det som idag är Tyskland. Det avslutades med ett fredsfördrag som undertecknades i de westfaliska städerna Osnabrück och Münster oktober 1648, från vilket det har fått namnet westfaliska freden.
 • Kristina avgick 21 Nov 1654

  Gustav X Adolf tog över
 • Ryssland i krig med sverige 17 maj 1656-1661

  Ryssland låg i krig med Sverige i cirka 5 år.Det blev fred utan att förändra gränserna.
  kriget inleddes av Ryssland, när Sverige var djupt involverat i Karl X Gustavs polska krig. Stridigheterna upphörde 1658 men kriget slutade formellt med Freden i Kardis
  1661, då Karl XI regerade i Sverige.
 • Freden vid Roskilde 26 februari 1658

  Freden i Roskilde är det fredsfördrag mellan Sverige och Danmark-Norge som slöts i den danska staden Roskilde efter det att Karl X Gustav från Jylland hade tågat på
  isen över Bälten mot Köpenhamn med sin här. Danmark avträdde till Sverige Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm samt Trondheims län. Då stod Sverige på sin
  höjpunkt som stormakt. Freden bröts dock redan till sommaren samma år.
 • Skånska kriget Sept 1675-1679

  Skånska kriget är det krig som utspelade sig 1675 till 1679 mellan i huvudsak Danmark och Sverige där Snapphanarna spelade en viktig roll. Kriget ägde huvudsakligen rum
  i Skåne och Bohuslän 1679 blev det fred i lund.
 • Stora nordiska kriget 1700-1721

  Så här kallas ett stort krig mellan Sverige och många andra länder som fördes i norra och östra Europa 1700-1721. Sveriges krigs ledare var kung Karl XII. Kriget
  slutade med att Karl XII dog 1721. Kriget avslutades med freden i Nystad 1721.
 • Slaget vid Poltava 28 Juni 1709

  Det ligger i Ukraina, och var Sveriges första STORA nederlag, och det var då Karl XII flydde till Turkiet.
  Slaget vid Poltava var en av de mest betydelsefulla militära drabbningarna i Sveriges historia.
 • Slaget vid Helsingborg 28 februari 1710

  Magnus Stenbock stoppade en dansk invasion vid Helsingborg, det var den sista gången danskarna försökte ta tillbaka Skåne. De stridande parterna var den danska
  invasionsarmén på 14 000 man, och den lika stora segrande svenska armén ledd av generalguvernören i Skåne, Magnus Stenbock. Slaget hade sin upptakt när Danmark försökte
  utnyttja det svenska nederlaget vid Poltava år 1709 genom att på hösten samma år landstiga med en invasionsarmé vid Råå.
 • Slaget vid Helsingborg 28 februari 1710 nr2

  Då större delen av de svenska stridskrafterna
  hade utplånats vid Poltava, var styrkorna i landet i för dåligt skick för att bjuda tillräckligt försvar. När Stenbock slutligen kunde tåga in i Skåne drog sig de
  danska trupperna tillbaka till Helsingborg, där det avgörande slaget sedan stod. Slaget slutade i svensk seger och efterföljdes av en dansk reträtt från Skåne.
 • Kalabaliken i Bender 1 feb 1713

  kalabaliken inträffade när Karl XII var i Turkiet
  Efter slaget vid Poltava 1709 flydde Karl XII tillsammans med några hundra svenskar och ett stort antal kosacker till Osmanska riket, där de tillbringade en lång tid,
  se Karl XII:s vistelse i Bender. Den 1 februari 1713 fick turkarna nog av gästerna och försökte med vapentvång förmå kungen att avresa.
 • Kalabaliken i Bender 1 feb 1713

  Karl XII höll tillsammans med ett fyrtiotal karoliner stånd mot cirka 600 turkar innan kungen springande snavade på sina egna sporrar och blev tillfångatagen.
  "Folksamling" heter på turkiska kalabalik, vilket blivit ett svenskt lånord med betydelsen "förvirring" eller "stor oreda".