Stormaktstiden

 • Period: to

  Axel Oxenstierna

  Kungens närmaste man och Drottning Kristinas Förmyndare.
  Axel uppfostrade Kristina till drottnig över Sverig.
  Han sat själv i rådet och hjälpte kungen med allt.
 • Period: to

  Gustav ll Adolf

  Blev kung när han var 17 år efter att hans far - Karl lX - dog år 1594.
 • Period: to

  Stormaktstiden

  Stor makstiden är den tid som verige var som störst under 1600-talet.
 • Period: to

  Karl lX

  Kung i Sverige
 • Period: to

  Det 30 åriga kriget

  Kriget varade i tretio år under Gustav ll Adolf och Karl X Gustav:s tid...
 • Period: to

  Karl X Gustav

  Fick Kronan av sin kusin Drottnig Kristina år 1654...
 • Period: to

  Drottnig Kristina

  Kristina lämnade Sverige och flydde till Rom år 1654...
 • Period: to

  Svenskar och Danskar

  Danskarna omringades av Svenskar och Danmark tvingades år 1645 i Brömsebro att undertekna freds avtal med Sverige.
  Sverige tog Gotland, Jämtland och Härjedalen.
  Svenskarn fick också fri tul igenom Öresund och då fick Svenskarna Halland i 30 år.
  1655 gick Svenskarna mot polen och vann flera segrar men var snar tvungna att vända om mot Danmark igen och krig mot Danskarna.
  Sverige slöt fred med Danmark i Roskilde år 1658 och tog Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Trondheims län och ön Bornholm.
 • Period: to

  Karl Xl Gustav

  Karl Xl Gustaav
  Prinsen hade dyxlexi...
 • Period: to

  Karl Xll

  Tog över landet som 17 åring...