Stormakstiden 1600-talet

 • Oct 4, 1550

  Karl lX

  Karl lX
  Född 4 October 1550, död 30 October 1611. Valspråk :

  Jehovah solatium meum ("Jehova min tröst")
 • Axel Oxenstierna

  Axel Oxenstierna
  Kungens närmaste man och Drottning Kristinas Förmyndare.Axel uppfostrade Kristina till drottnig över Sverig.Han sat själv i rådet och hjälpte kungen med allt.
 • Gustav ll Adolf

  Gustav ll Adolf
  Född 9 December 1594.
  Blev kung när han var 17 år efter att hans far - Karl lX - dog år 1594. Valspråk :

  Gloria Altissimo Suorum Refugio (Lovad vare den
  Högste, de sinas tillflykt) Cum Deo et victricibus armis
  (Med Gud och segrande vapen) Gott mit uns (Gud med oss)
 • 30 Åriga Kriget.

  30 Åriga Kriget.
  Ett 30 år långt krig från 1618 till 1648.
 • Magnus Gabriel De la Gardie

  Magnus Gabriel De la Gardie
  Född 15 October 1622 och död 27 April 1686.
  Lede som kung och missbrukade sin makt i riksdagen.
 • Karl X Gustav.

  Karl X Gustav.
  Född 18 November 1622, död 13 Februari 1660. Valspråk :

  In Jehovah sors mea, ipse faciet ("I Gud mitt öde,
  Han skall göra det")
 • Drottning Kristina

  Drottning Kristina
  Född 8 December 1626 och död 9 April 1689.
  Flydde till Rom år 1654 för att bli katolik. Valspråk :
  Columna regni sapientia ("Visheten är rikets stöd")
 • Sverige och Danmark

  Sverige och Danmark
  Danskarna omringades av Svenskar och Danmark tvingades år 1645 i Brömsebro att undertekna freds avtal med Sverige.Sverige tog Gotland, Jämtland och Härjedalen.Svenskarn fick också fri tul igenom Öresund och då fick Svenskarna Halland i 30 år.1655 gick Svenskarna mot polen och vann flera segrar men var snar tvungna att vända om mot Danmark igen och krig mot Danskarna.Sverige slöt fred med Danmark i Roskilde år 1658 och tog Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Trondheims län och ön Bornholm.
 • Karl Xl Gustav

  Karl Xl Gustav
  Född 24 November 1655 dog 5 April 1697.
  Han var dyxlektiker. Valspråk :
  In Jehovah sors mea, ipse faciet ("I Gud mitt öde, Han skall göra det") Factus est Dominus protector meus ("Herren är vorden min beskyddare")
 • Karl Xll

  Karl Xll
  Född 17 Juni 1682 30 och död Nov 1718.
  Tog över landet som 17 åring... Valspråk :
  Dominus protector meus ("Herren min beskyddare")
  Med Guds hjälp
 • Häxor

  Häxor
  Oskyldia människor brändes på båll anklagade för att var häxa.
  Man trodde att häxorna stal bar och flög med dem till blåkulla där de fick gifta sig med djävulen.
 • Karolinerna

  Karolinerna
  Karl Xl ide...
  De Svenska soldaterna kalades för karoliner.
 • Slottet brinner

  Slottet brinner
  Slottet tre kronor börjar brinna och alla måste räddas från elden.
 • Poltava

  Stormakstidens troligen största nederlag.
  Sverig förlorar många männ till fienden och få kommer undan.
  Karl Xll kom undan och flydde till turkiet.