Situemnos 3rD Cristian Vázquez

 • Period: 2021 BCE to 2022 BCE

  Situemnos 3rD Cristian Vázquez

 • 1420

  Fet artistic

  Brunelleschi construeix cúpula de Florencia
 • 1448

  Fet cultural

  creació de la impremta per part de Gutenberg
 • 1453

  Fet històric

  Caiguda imperi Bizantí
 • 1492

  Fet històric

  Descobriment d'Amèrica
 • 1503

  Fet artistic

  Leonardo Da Vinci es va pintar la mona lisa
 • 1517

  Fet religiós

  Martí Luter inicia la reforma Luterana.
 • 1519

  Fet històric

  Primera volta al mon
 • 1536

  Fet religiós

  Joan Calví comença a predicar la doctrina calvinista
 • 1563

  Fet politic

  Acaba el concili de trento
 • 1570

  Fet històric

  Revolució industrial
 • Fet cultural

  1r edició de l'enciclopèdia (il·lustració)
 • Fet històric

  Revolució Francesa (Fi de l’absolutisme monàrquic)