RUSLAND OG SOVJETUNIONEN

 • Livegenskabet

  Livegenskabet blev ophævet. Bonden blev formelt en fri mand og fik mulighed for at købe den jord, han dyrkede. Det var dog ikke den enkelte bonde der fik ejendomsret til jorden, men derimod landbyfælleskabet. Arbejdet blev som før udført i fælleskab, og afgifterne til godsejeren blev afløst af afdrag og renter på jorden.
 • Folketælling

  Ruslandsbefolkningstal i 1897 var på 125millioner. 100millioner af dem var bønder.
 • Den blodige søndag

  En krise i 1905. Under en arbejderdemonstration i Petersborg i januar 1905 åbnede de udkommanderede tropper ild mod demonstranterne og dræbte flere hundrede. "Den blodige søndag" skabte en bølge af strejker og opstande overalt i landet, og da Rusland samtidig led et ydmygende militært nederlag til japan, måtte tsaren give efter for presset.
 • Fagforeninger og Strejke

  I 1905 blev det tilladt at danne fagforeninger, men de der blev oprettet havde kun ringe indflydelse. Organisationsgraden var lav, og det var stadig forbudt at strejke.
 • statsminister Stolypin: Landboreformer

  Omkring 1910 gennemført statsminister stolypin landboreformer, der stilede imod at effektivisere landbruget og skabe en klasse af selvejerbønder. Bønderne fik mulighed for at udskille deres egen jord fra fælleskabet, og købe tillægsjord.
 • Udnyttelse af landboreformer

  i 1914 havde ca. 15millioner af bønderne udnyttet tilbudet af landboreformen og udskilt deres egen jord fra fællesskabet, og købt tillægsjord. Landboreformen blev oprettet af statsminister Stolypin omkring 1910.
 • Februarrevolutionen

  Tsaren havde bevaret sin enevældige magt uantastet. Dette styre (enevældige magt) blev væltet ved februarrevolutionen i 1917.
 • Antal af industriarbejdere

  I 1917 var der tre millioner industriarbejdere. De fleste var flyttet til byen fra landsbyerne og bevarede en nær kontakt med familien på landet. Arbejdsilkårene var elendige, lav løn, 12-15timers arbejdsdag og usle boliger.