Rossini

Timeline created by sara.herrera30
  • Naixement

    Naixement
  • Primeres composicions

  • Completa els seus estudis

  • Es casa amb la prima donna Isabella

  • Es retira de la seva carrera de compositor.

  • Mort

    Mort