Rákóczi szabadságharc

 • Rákóczi és néhány nemes támogatást kérnek a francia királytól a Habsburgok ellen

 • Rákóczit letartóztatják Bécsújhelyen

 • Rákóczi megszökik, Lengyelországba menekül

 • Rákóczi a brezáni várban felkérést kap a kuruc felkelőktől, hogy vezesse a Habsburg-ellenes felkelést; Rákóczi elfogadja, csatlakozásra buzdít; Esze Tamás sereget gyűjt

 • Rákóczi Naménynál a népi felkelés élére áll

 • Naményi pátens: Rákóczi a nemeseket csatlakozásra buzdítja

 • Vetési pátens: Rákóczi kijelenti, hogy a csatlakozott jobbágyok mentesülnek a jobbágyszolgáltatásoktól

 • Sikeres Ocskay-féle felvidéki hadjárat

 • Szatmári főispán átáll Rákóczi mellé

 • XIV. Lajos francia király támogatja Rákóczi Ferencet: elismeri Erdély jogos uralkodójának, pénzzel segíti

 • Erdélyi nemesség átáll Rákóczi oldalára

 • Lipót megerősíti a magyarországi szerb határőrök kiváltságait

 • Rákóczi Ferenc megalakítja az Udvari Tanácsot

 • Tavasz: Károlyi Sándor dunántúli hadjárata; Rákóczi visszafoglalja a Dunántúlt

 • Gyulafehérvári országgyűlés Erdély fejedelmévé választja Rákóczit

 • A császári csapatok visszafoglalják a Dunántúlt

 • Meghal I. Lipót, utóda I. József

 • Egész Erdély Rákóczié, kivéve: Szeben, Brassó, Fogaras

 • Period: to

  Szécsényi országgyűlés; Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem; felállítják a Gazdasági Tanácsot

 • Rákóczi katonai támogatást kér a törököktől

 • Horvátok I. József mellé állnak a kurucokkal szemben

 • Huszti országgyűlés; Erdély csatlakozik a magyarországi konföderációhoz

 • Period: to

  Marosvásárhelyi országgyűlés; huszti országgyűlés szentesítése; Rákóczi Ferenc Erdély uralkodója

 • Period: to

  Ónodi országgyűlés; Habsburg-ház trónfosztása Magyarországon; az országot a fejedelem és a senatus irányítja

 • I. Péter cár követe és Rákóczi megbízottai szövetséget kötnek Varsóban

 • A császári csapatok visszaveszik Erdélyt

 • Rákóczi és csapatai Trencsénnél vereséget szenvednek - sokan átpártolnak

 • XIV. Lajos nem támogatja tovább Rákóczit

 • Rákóczi vereséget szenved Romhánynál

 • Országszerte pestis és éhínség tombol

 • Tárgyalások a császári főparancsnok, a kurucok és Rákóczi közt

 • Rákóczi Lengyelországba megy tárgyalni az orosz cárral, Károlyi folytatja a tárgyalásokat

 • Meghal I. József, utóda III. Károly

 • Szatmáron a rendek és a király képviselői aláírják a békét; Rákóczi külföldön tartózkodik

 • Kurucok leteszik a fegyvert

 • Rákóczi nyílt levélben tiltakozik a béke ellen

 • Az orosz ígéretek semmissé válnak

 • Rákóczi nem tér vissza Magyarországra, Franciaországba, majd Törökországba utazik. 1735-ben hal meg.