2. Rákóczi Ferenc

 • 2. Rákóczi Ferenc megszületik

  2. Rákóczi Ferenc megszületik
 • Period: to

  Rákóczi féle szabadságharc

  Szabadságharc okai: A Habsburgok leigázott területként kezelték Magyarországot, rengeteget adóztatták.
  Kezdeti körülmények: A Habsburgok éppen a Franciákkal háborúztak, tehát az ország a katonai erőket tekintve gyengébb volt.
  Szabadságharc következménye: Magyarország erős marad a birodalmon belül, a császár megígéri, hogy nem fog előfordulni a korábbihoz hasonló sérelem, kellemetlenség.
 • Szécsényi országgyűlés

  Szécsényi országgyűlés
  Rákóczit Magyarország vezérlő fejedelmévé választják.
 • Ónodi országgyűlés

  Ónodi országgyűlés
  Bevezették a teljes közteherviselést, ami azt jelenti, hogy bármely társadalmi rétegben helyezkedik el az ember, köteles adót fizetni. Valamint Rákóczi leghűbb embere, Bercsényi Miklós javaslatára megtörtént a Habsburg trónfosztás.
 • A szabadságharc bukása

  A szabadságharc bukása
  Okai: Anyagi nehézségek, mivel a Rákóczi által veretett rézpénzt a kereskedők nem fogadták el. Emellett a katonáskodó jobbágyok földjeit nem művelte senki, tehát nem volt termés. A Francia segítség elmarad és az emberek belefáradtak a háborúba, békét akarnak.
 • Szatmári béke

  Szatmári béke
  A kurucok nem arathattak döntő győzelmet, ezért beleegyeztek a császárral való békekötésbe, letették a fegyvert a Majtényi síkon
 • Rákóczi halála

  Rákóczi halála
  Rodostó