Orlay 1

A Rákóczi-szabadságharc legfőbb eseményei

 • Period: to

  Rákóczi-szabadságharc

 • Brezani kiáltvány

  Kiáltvány másképp
  Rákóczi Ferenc felszólítja a magyarokat az idegen uralom megszüntetésére - megkezdődik a szabadságharc
 • Vetési pátens

  Eltörlik a katonáskodó jobbágyok feudális terheit
 • Höchstadti csata

 • Nagyszombati csata

  Rákóczi Ferenc vereséget szenved
 • Szécsényi országgyűlés

  Szécsényi országgyűlés
  II. Rákóczi Ferencet megválasztják fejedelemnek
 • Ónodi országgyűlés

  Határozatok: 1. Habsburgok trónfosztottságának kimondása
  2. Az erdélyi szövetség megerősítése
  3. Általános adókötelezettség bevezetése
 • Trencséni csata

  Trencséni csata
  Rákóczi döntő vereséget szenved
 • Sárospataki országgyűlés

  Jobbágyfelszabadítás kimondása
 • Romhányi csata

  A szabadságharc utolsó jelentős csatája, melyet mindkét fél saját győzelmének fogjafel
 • Szatmári béke

  A békekötésről
  Határozatok: 1. A magyar nemesek megtarthatják rendi
  kiváltságaikat
  2. Protestánsok vallásszabadsága II. Rákóczi Ferenc nem ismeri el a békét, ezért emigrációba vonul
 • Nagymajtényi fegyverletétel

  A Rákóczi-szabadságharc küzdelmeinek vége
  nagymajtényi síkon letörött a zászló