Letöltés

Rákóczi-szabadságharc

By she19
 • Esze Tamás: kuruc felkelés szervezése

   Esze Tamás: kuruc felkelés szervezése
  Esze Tamás tarpai paraszt vezetésével megkezdődik a kuruc felkelés szervezése
  I. Péter visszafoglalja a Finn-öböl vidékét és megalapítja Szentpétervárt
 • Period: to

  A Rákóczi vezette magyar szabadságharc időszaka

 • Brezáni kiáltvány

  Brezáni kiáltvány
  A brezáni kiáltványban Rákóczi fegyverbe szólítja a nemes és nem nemes magyarokat az idegen uralom megszüntetésére, szabadságot ígér a fegyvert fogó jobbágyoknak
 • Zászlót bont a kuruc felkelés

  Zászlót bont a kuruc felkelés
  Zászlót bont a kuruc felkelés
 • Vetési pátenst

  Rákóczi kiadja a vetési pátenst: a katonáskodó jobbágyok feudális terheit eltörlik
 • A kurucok elfoglalják Erdélyt

  A kurucok elfoglalják Erdélyt
  A kurucok elfoglalják Erdélyt, és betörnek a Dunántúlra, az erdélyi rendek június 8-án fejedelemmé választják II. Rákóczi Ferencet
 • A höchstadti csata

  A höchstadti csata
  A höchstadti csatában Szavoyai Jenő és az angol Marlborough herceg legyőzi a francia–bajor hadsereget, Rákóczi támogatás nélkül marad
 • Nagyszombati csata

  Nagyszombati csata
  Rákóczi a nagyszombati csatában vereséget szenved.
 • Dunántúl elfoglalása.

  Dunántúl elfoglalása.
  Bottyán János elfoglalja a Dunántúlt.
 • I.Lipót halála

  I.Lipót halála
  I. Lipót halála, a trónon fia, I. József követi (1705–1711)
 • A szécsényi országgyűlés

  A szécsényi országgyűlés
  A szécsényi országgyűlés ideiglenes államformává a rendi konföderációt teszi, vezérlő fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet választják
 • Erdély nagy része Habsburg kézre kerülése

  A zsibói szorosban a kuruc sereg vereséget szenved, Erdély nagy része Habsburg-uralom alá kerül
 • Period: to

  Károlyi felszabadítja Erdélyt

  Sikertelen béketárgyalások után Rákóczi újra támadásba lendül: Károlyi felszabadítja Erdélyt.
 • 1707 elejére az ország jelentős részét a kuruc seregek ellenőrzik

  1707 elejére az ország jelentős részét a kuruc seregek ellenőrzik
  Győrvárnál Béri Balogh Ádám legyőzi Heister császári tábornokot, 1707 elejére az ország jelentős részét a kuruc seregek ellenőrzik
 • Ónodi országgyűlés

  Ónodi országgyűlés
  A Rákóczi hívására összeülő ónodi országgyűlés legjelentősebb határozata a Habsburgok trónfosztásának kimondása (június 13.), megerősítik az erdélyi szövetséget és általános adókötelezettséget vezetnek be
 • Varsóban I. Péter és Rákóczi titkos szövetséget köt

  Varsóban I. Péter és Rákóczi titkos szövetséget köt
  Varsóban I. Péter és Rákóczi titkos szövetséget köt, a diplomáciai elszigetelődésből sikerül kitörni, de kézzelfogható haszna nincs a megállapodásnak.
 • Period: to

  XIV. Lajos közel áll a teljes vereséghez

  Marlborough és Szavoyai újabb győzelmeinek eredménye a francia erők kimerülése, XIV. Lajos közel áll a teljes vereséghez
 • Rákóczi a trencséni csatában döntő vereséget szenved

  Rákóczi a trencséni csatában döntő vereséget szenved
  Rákóczi a trencséni csatában döntő vereséget szenved Heister tábornok seregétől, Béri Balogh Ádám Kölesdnél ugyan győzelmet arat, de a kuruc seregek védekezésbe szorulnak.
 • Sárospataki országgyűlés

  Sárospataki országgyűlés
  A sárospataki országgyűlés ugyan kimondja a jobbágyfelszabadítást, de a döntés már nem tudja föllelkesíteni az időközben a szabadságharctól elidegenedő paraszttömegeket
 • I. Péter poltavai csata

  I. Péter poltavai csata
  I. Péter a poltavai csatában megsemmisítő vereséget mér XII. Károly svéd király seregére, az északi háború fordulata után a szövetségesek kezébe kerül a kezdeményezés.
 • Period: to

  Az orosz–török háború

  Az orosz–török háború, XII. Károly segítségére a törökök hadba lépnek, I. Péter Azov átengedésével teremt békét.
 • Romhányi csata

  Romhánynál Rákóczi serege megütközik Sickingen altábornagy seregével, mindkét fél győztesnek érzi magát, ez a szabadságharc utolsó jelentős csatája, a döntetlen azonban vereséggel ér fel, az év további szakaszában sorra kapitulálnak a kuruc erősségek.
 • Rákóczi Lengyelországba indul

  Rákóczi Lengyelországba indul, I. Péter cártól vár katonai segítséget, távollétében Károlyi Sándor tárgyalásokat folytat Pálffy János tábornaggyal a megadásról, márciusban hűségesküt tesz a császárnak.
 • I. József halála

  I. József halála
  I. József halála, Pálffy titokban tartja a hírt, hogy a békeokmány aláírását ne hátráltassa.
 • Szatmári béke

  Szatmári béke
  Szatmáron ünnepélyesen aláírják a békét: a nemesség megtarthatja rendi kiváltságait, kimondják a protestánsok vallásszabadságát, cserébe a katonai, pénzügyi és politikai vezetés az osztrákok kezébe kerül.Rákóczi nem ismeri el a szatmári békét.
 • A majtényi fegyverletétel

  A majtényi fegyverletétel
  A majtényi fegyverletétellel véget ér a szabadságharc.
 • Rákóczi Jaworowban találkozik I. Péterrel

  Rákóczi Jaworowban találkozik I. Péterrel, aki azonban a török háború miatt nem tud segítséget adni.
 • Munkács kapitulál

  Munkács kapitulál
  Munkács, az utolsó kuruc kézen lévő vár is kapitulál.
 • III. Károlyt német-római császárrá koronázzák

  III. Károlyt német-római császárrá koronázzák
  III. Károlyt német-római császárrá koronázzák VI. Károly néven
 • III. Károly megerősíti a szatmári békét

  III. Károly megerősíti a szatmári békét
  III. Károly megerősíti a szatmári békét és országgyűlést hív össze Pozsonyba