A Rákóczi-szabadságharc fontosabb eseményei

  • hegyaljai felekelés

  • tiszaháti felkelés

  • vetési pátens

  • II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják

  • A szécsényi országgyűlés magválasztotta Rákóczit Magyarország vezérlő fejedelmévé

  • ónodi országgyűlés

  • trencséni csata

  • szatmári béke