Mányoki ádam portréja ii. rákóczi ferencről

II. Rákóczi Ferenc élete

 • II. Rákóczi Ferenc születése

  II. Rákóczi Ferenc születése
  I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona gyermekeként Borsiban megszületik II. Rákóczi Ferenc.
 • Zrínyi Ilona feladja Munkács várát

  Zrínyi Ilona feladja Munkács várát
  Zrínyi Ilona három évig védte Antonio Caraffa generális csapatai ellenében Munkács várát. 1688. január 17-én kénytelen volt a várat feladni, de elérte, hogy a vár védői amnesztiát kaptak a császártól, és hogy a Rákóczi-vagyon gyermekei nevén maradjon. A megállapodás értelmében azonban Bécsbe kellett mennie gyermekeivel együtt, ahol a megállapodást részben megsértve, gyermekeit elvették tőle.
 • II. Rákóczi Ferenc házasságkötése

  II. Rákóczi Ferenc házasságkötése
  Az alig tizenöt esztendős Sarolta Amália hercegnőt szülei házasították ki a kor szokásainak megfelelően. Az esküvőt 1694. szeptember 26-án tartották a kölni székesegyházban.
 • II. Rákóczi Ferenc elfogása

  II. Rákóczi Ferenc elfogása
  Solari császári tábornok 1701. április 18-án éjjel felsőbb parancsra elfogta, és előbb Eperjesre, majd Kassán, Miskolcon, Budán és Mosonmagyaróváron át Bécsújhelyre szállították.
 • II. Rákóczi Ferenc megszöktetése

  II. Rákóczi Ferenc megszöktetése
  Felesége Rákóczi elfogatása után azonnal Bécsbe ment, ahol a külföldi követek az ő közbenjárására utasítást kaptak Rákóczi támogatására; még a jezsuiták is, francia érdekből kifolyólag támogatták Rákóczi ügyét. Megnyerték a börtönparancsnokot, Gottfried Lehmann dragonyos kapitányt, aki Rákóczit dragonyos közlegényi ruhában megszöktette. A fiatal főúr egyik apródja, Berzeviczy Ádám kíséretében Lengyelországba menekült.
 • Brezáni kiáltvány kiadása

  Brezáni kiáltvány kiadása
  A brezáni kiáltványban a Habsburg kormányzat törvénysértéseire hivatkozva hadba szólította az ország „nemes és nemtelen” lakóit. A Lengyelországból küldött pátens hatására május 21-én, Tarpán kibontották a kuruc felkelés zászlóit, melynek lángja a dolhai vereség ellenére utóbb egész Magyarországot elborította.
 • Erdélyi fejedelemmé választják

  Amikor a francia-bajor seregek hochstädti veresége megfosztotta Rákóczit a közvetlen nyugati segítség elérésétől, a gyulafehérvári országgyűlés Erdély fejedelmévé választotta.
 • Vezérlő fejedelemmé választják

  Vezérlő fejedelemmé választják
  A szécsényi országgyűlésen a szabadságharc vezetőjét szeptember 17-én vezérlő fejedelemmé választották, egyúttal pedig kezébe adták az államfői jogokat és a kuruc fennhatóság alatt álló összes kincstári birtokot.
 • A Habsburg-ház trónfosztása

  A Habsburg-ház trónfosztása
  Az Ónod mezőváros közelében, a körömi mezőn megtartott kuruc országgyűlésen kimondták a Habsburg-ház trónfosztását.
 • Romhányi csata

  Romhányi csata
 • II. Rákóczi Ferenc elhagyja Magyarországot

 • II. Rákóczi Ferenc halála

  II. Rákóczi Ferenc halála
  Rodostóban elhunyt II. Rákóczi Ferenc. Holttestét hű kamarása, Mikes Kelemen a porta engedélyének megérkezte után, 1735. július 6-án Konstantinápolyba vitte, és az ottani galatai, akkor a jezsuiták kezén lévő St. Benoît-, azaz Szent Benedek-templomban helyezte el - végakaratának megfelelően édesanyja, Zrínyi Ilona mellé.