Primers textos literaris.

Timeline created by Nereafm20
 • -400 BCE

  Romanització

  Romanització
  La península Ibèrica va ser ocupada pels romans en el segle III a.C., fet que va anar acompanyat d’un procés de romanització, és a dir, l’extensió de la cultura i llengua llatines en substitució de les anteriors.
 • 476

  Caiguda de l’imperi romà d’Occident

  Caiguda de l’imperi romà d’Occident
  A causa de les invasions germàniques provinents del nord d’Europa, va provocar la descomposició del llatí i la formació de les diferents llengües romàniques (castellà, català, francés, galaicoportugés, italià, occità, retoromànic, sard, etc.)