Mesolitico

prehitoria

 • 10,000 BCE

  Prehistoria

  Prehistoria
 • 8000 BCE

  paleolític

  paleolític
  El paleolític és una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada.
 • 5000 BCE

  Neolític

  Neolític
  El neolític és un període de la prehistòria. En aquest perióde va tenir lloc innovacions d'una gran transcendència, on els éssers humans van descobrir l'agricultura i la ramaderia
 • Edat dels metalls

  Edat dels metalls
  L’Edat dels Metalls és el període prehistòric posterior a l'Edat de la Pedra/paleolític, caracteritzada per l' us de el bronze el coure i el ferro